Публикация

Държавата е забравила за наркозависимите

Нужни са законодателни промени в посока превенция и лечение на зависимоститеВ България има над 32 хиляди души, проблемно употребяващи психоактивни вещества, като повечето са на възраст между 18 и 25 години. Едва между 10% и 20% от тях обаче търсят възможности да бъдат излекувани. Общият брой на местата за лечение на тези пациенти е 5493. Данните бяха оповестени на специална пресконференция, посветена на 10-годишнината от старта на рехабилитационната програма за зависими „Солидарност”.

Дейността на „Солидарност" включва осъществяване на рехабилитация и на социална реинтеграция на зависими, оказване на подкрепа и консултация на техните близки, извършване на информационно-консултативна работа. Програмата е създадена по модела на терапевтичните общности, като в нея се приемат и лица на медикаментозно лечение с опиеви агонисти.

Около 70% от дейността ни се обезпечава от чуждестранни спонсори, а държавата осигурява едва между 7% и 11% от финансирането, коментира изпълнителният директор на програмата Елена Николова. Тя бе категорична, че от „Солидарност” ще настояват за политическо решение на проблема с финансирането на програмите за психосоциална рехабилитация. От организацията предлагат да бъдат извършени и някои законодателни промени в посока превенция и лечение на зависимостите. Едно от предложенията включва задължителното училищно обучение по проблема. Отбелязана бе също така необходимостта от реформи в здравната и в социалната система, които да позволят изграждането на устойчива мрежа за подпомагане на пациентите. Според Николова трябва да се помисли за промяна в законодателството относно притежанието на психоактивни вещества. В момента не се прави разлика между дилър и болен, допълни тя.

В Европа вариантите за финансиране на подобни проекти са два, коментира Рууд Брюгеман от Белгия - експерт в областта на зависимостите и член на УС на „Солидарност". Така например в някои страни организациите за борба със зависимостите получават финансиране за една година напред, като в края на периода отчитат свършеното. Другата възможност е лечението да се покрива от здравните осигуровки на пациентите.

Коментари