Публикация

Годишна конференция на СБАЛО

Темата е "Мъжка полова система" с акцент върху карцином на тестисите и простатата.


Специализираната болница за активно лечение по онкология – София организира редовната си годишна научно-практическа конференция, която през 2013 година ще се проведе от 14 юни в РИУ-Правец.

Темата е „Мъжка полова система” – основно простатен карцином и карциноми на тестисите. Идеята на форума е всяка година по една от локализациите на малигнените заболявания да се направи възможно най-пълен преглед. Всеки лекар може да се регистрира и да участва във форума.

Конференцията на СБАЛО традиционно се провежда след конгреса на ASCO – Амераканското общество по клинична онкология, за да може българската медицинска общност да се запознае с най-новите тенденции в диагностиката, проследяването и лечението на злокачествените заболявания.

Коментари