Публикация

УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив получи две модерни линейки

Те са за нуждите на строящия се комплекст за образна диагностика на онкозаболявания.


Университетската болница „Свети Георги” в Пловдив получи две модерно оборудвани нови линейки. Те ще се използват за нуждите на новоизграждащия се в момента Високотехнологичен център за образна диагностика на онкозаболявания. Модерният комплекс е на стойност 6,7 млн. лева. Той се реализира по проект, който лечебното заведение спечели преди две години по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Освен линейките е закупена и иновативна медицинска техника. От лечебното заведение съобщиха, че изпълнението на договорите с доставчиците на апаратура вече е започнало, като през юни предстои доставката и монтажа на компютърен томограф с възможност 64 среза и ядрено-магнитен резонанс.

Ще бъде въведена и „ПАКС”- система за дигитализиране и архивиране на образите. С нея окончателно ще се преустанови практиката всички рентгенови изображения да се нанасят и предават върху филм. Същевременно с това във всеки един момент от всяка клиника в Хирургичния блок ще има достъп до дигитализираните образи.


Коментари