Публикация

Мултидисциплинарните екипи променят изхода от лечението на онкоболните

Няма регион в България, който да не е покрит с високоспециализирано звено за диагностика, лечение и проследяване на пациентите с онкологични заболявания.


В България работят общо около 50 медицински онколози, които за мащабите на страната са достатъчни, ако мрежата за онкологична помощ е правилно организирана, заяви доц. Галина Куртева, национален консултант по клинична онкология. Няма регион в България, който да не е покрит с високоспециализирано звено за диагностика, лечение и проследяване на пациентите с онкологични заболявания. Отпускането на цитостатици и други специфични медикаменти за терапия на малигнени заболявания се осъществява само след писмено решение на онкологичен комитет.

Според доц. Димитър Калев, ръководител на клиниката по медицинска онкология в УМБАЛ „Св.Марина” – Варна, в напредналите държави по света лечението на онкологичните заболявани се осъществява задължително от мултидисциплинарен екип. В някои държави такива екипи са регламентирани в законодателството от 2008 г. Той даде пример с диагностиката, лечението и проследяването на пациентите с простатен карцином, което трябва да се осъществява от уролог, медицински онколог/химиотерапевт, лъчетерапевт, патолог и рентгенолог.

Множество проучвания са установили, че когато един пациент е под грижите на мултидисциплинарен екип, изходът от лечението е много по-благоприятен.

Коментари