Публикация

Стандартите са водещи в онкологията

С оглед на динамиката в тази специалност стандартите се актуализират всяка година и дори няколко пъти годишно.


Българското онкологично дружество въведе стандарти по отношение на диагностиката и лечението на онкологичните заболявания, каквито се използват в Западна Европа и в САЩ, заяви председателят на дружеството доц. Асен Дудов. Става въпрос за онези златни правила за лечение, които се основават на медицината на доказателствата и са потвърдени многократно в клиничните изпитвания.

Стандартите, които в България се прилагат вече от 7 – 8 години, позволяват на всички колеги да се ориентират при кой пациент, в кой стадий, при каква локализация, кои лекарства, с каква доза и в каква последователност трябва да се използват. Основно предимство на националните стандарти е, че всяка година, а понякога и на по-кратък интервал те се актуализират, защото онкологията е много динамична специалност.

В някои случаи не само новите молекули, но промяната в дозовия режим и реда на въвеждането на вече познати препарати, могат да доведат до по-добри резултати за пациентите. Стандартите достигат до всички медицински онколози в страната чрез списанието на онкологичното дружество, което излиза 4 пъти в годината и чрез отделна книжка в удобен джобен формат, чрез която винаги може да се направи справка.

Коментари