Публикация

Принципно ново лечение на алкохолната зависимост

Над 350 000 българи са алкохолно зависими.


Най-новата терапия на алкохолната зависимост вечеможе да бъде прилагана и у нас. България е сред страните с най-висока консумация на глава от населението. Ние сме на 6-о място в Европа по прием на концентрати и на 15-то място в света по обща годишна консумация в литри на глава от населението. Над 350 000 българи са алкохолно зависими, като 30% от тях са мъже и 20% жени в активна възраст.

Известният ни специалист по зависимости д-р Александър Канчелов, който вече прилага в практиката си новото лечение, разясни на специален семинар за журналисти принципната разлика със съществуващите досега подходи, а именно - терапията изключва пълния отказ от алкохол, а само води до намаляване на приеманото количество. Според едногодишни проучвания на специалистите, разработили терапията, ефектът от употребата на новия медикамент се изразява в 40% намаляване на приема в първия месец  и до 60% в края на шестия месец.

Терапията се води успоредно с медикаментозен прием и психосоциална намеса, като пациентът е в ролята на контролиращ процеса на лечение. Т.е., ако той прецени, че се намира в риск от повишена консумация на алкохол, може да приеме медикамента и да потисне желанието за това. Д-р Канчелов подчерта, че новата терапия е начин да се помогне на много хора, защото 50% от пациентите с такъв проблем не желаят лечение с цел пълно отказване от алкохола.

Д-р Канчелов цитира и  допустимата норма за едно стандартно питие, според  СЗО. Една единица алкохол е равна на 10 мл съдържание на чист алкохол. Всяка единица над тази мярка се счита за водеща съответно до нарастващ, повишен риск и риск от развитие на алкохолна зависимост. За умерена се счита консумацията на 190 мл бира с 5% съдържание на алкохол, 1 малка чаша вино от 85 мл, чаша концентрат от 25 мл, 1 малка чаша шери от 50 мл. Така например 2 единици чист алкохол се съдържат в 500 мл бира (5%) и  в 1 чаша бяло вино от 175 мл, 11 единици над нормата се съдържат в 1 бутилка червено вино от 750 мл и цели 28 единици над позволеното се съдържат в 1 бутилка концентрат от 700мл.

Сдружение „Лига на умерените” е разработило тест за самостоятелна оценка на алкохолната консумация, базиран на научните данни. Тестът може да се открие на сайта на организацията на адрес www.umereni.bg, както и като приложение на фейсбук страницата на „Лига на умерените”.


" }-->

Коментари