Публикация

Водещи онколози представят опита си в лечението на урогенитални тумори в Правец

Научната конференция, организирана от СБАЛО, събира специалисти от цялата страна.


Нови терапии при пациенти с бъбречни тумори са един от акцентите в традиционната научна конференция,  организирана от Специализираната болница за активно лечение по онкология (СБАЛО) – София. Тази година тя ще се проведе в Правец от 14 до 16 юни 2013 г., като темата  е посветена на на злокачествените заболявания на урогениталната система.

В научните сесии представяме нашия опит и го споделяме с колеги от болници и клиники в цялата страна, обясни доц. Красимир Нейков, началник на Клиниката по урология в СБАЛО. Участниците са специалисти от онкодиспансерите, където се диспансеризират пациентите, оперирани в СБАЛО. Новостите, които ще бъдат обсъдени на симпозиума, са свързани с химиотерапията. Те са представени само месец по-рано на конференция на Американската асоциация по клинична онкология.

На симпозиума ще бъдат представени и компании, чиито продукти се използват в онкологията. Ето и някои от докладите, които ще бъдат изнесени на сипозиума: "Епидемиология на злокачествените заболявания на урогениталната система",  "Хирургични достъпи при тумори на урогениталната система", "Ролята на простатната биопсия в диагностиката на простатния карцином", "Еднакви ли са мултикиназните инхибитори?", "Елигард при карцином на простатната жлеза", "Лазерна метастазектомия при множествени белодробни метастази от тумори на урогениталната система", "Усложнения след радикална простатектомия", "Диагностиката на субклинично протичащите уротелиални карциноми на горни пикочни пътища". Сред лекторите са изтъкнати имена като доц. Здравка Валерианова, доц. Галя Куртева, доц. Красимир Нейков, доц. Димитър Калев, доц. Деян Йорданов и много други. 

Пълната програма на събитието можете да видите тук.


Коментари