Публикация

Националната годишна конференция по трансфузионна хематология

Ще бъде представена система, даваща в реално време информация за кръводарителите.


София е домакин на 53-ата Национална годишна конференция по трансфузионна хематология.

Форумът се организира от Министерството на здравеопазването, Националния център по трансфузионна хематология /НЦТХ/ и Българския Червен кръст и се провежда в навечерието на Световния ден на кръводарителя - 14 юни.
 
В рамките на конференцията ще бъде представена система, която ще дава в реално време информация за донорите, кръвните продукти, лечебните заведения и хората, занимаващи се с диагностика, преработка и етикетиране на кръвта.

Проектът „Разработване и внедряване на Национална информационна система по трансфузионна хематология” се реализира по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, като е съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Общият бюджет на проекта е близо 550 хил. лв.

Очакваните резултати от изграждането на системата са възможност за проследяване във всеки момент пътя на кръвта от донора до крайния реципиент, количеството кръвни продукти в центровете по трансфузионна хематология, изграждане на национални регистри на донорите, реципиентите и кръвните продукти, подобряване на комуникацията между отделните центрове за кръводаряване.

Конференцията ще бъде открита днес в 10:00 часа в сградата на НЦТХ.

В програмата са предвидени още: отчет на дейността на центъра; представяне на данни за извършените от Изпълнителната агенция по лекарствата инспекции по Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и др.

 


Коментари