Публикация

Кардиолозите категорично се обявиха против намеренията за либерализиране на режима за пушене

В становището се подчертава, че една трета от смъртните случаи в страната, са свързани с цигарения дим


Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) излезе със специално становище по въпроса за евентуалното либерализиране на режима на пушене.  ДКБ е учредено преди 60 години с мисията да обедини професионалистите в една обща кауза за борба със сърдечно-съдовите заболявания и за популяризиране на здравословния начин на живот сред населението, се казва в изложението. Доказан и неоспорим факт е, че тютюнопушенето води до сърдечно-съдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания. Това е най-сериозният и най-масовият рисков фактор за преждевременна смъртност в световен мащаб. България е една от страните с най-висока разпространеност на този вреден навик, особено сред младите хора.

По наша преценка, поне една трета от смъртните случаи в страната се дължат на заболявания, причинени от  тютюнопушенето. Близо 2000 смъртни случая годишно у нас се дължат на т.н. „пасивно“ пушене, т.е. при хора, които не са пушачи, но пребивават в среда на пушачи. Считаме, че със законодателни промени и с усилията на изпълнителната власт държавата трябва да се бори решително и упорито и с този нов рисков фактор. ДКБ се обявява категорично против изявените през 2013 г. в предизборната кампания и при формирането на новото правителство намерения да се облекчи и либерализира режима за тютюнопушене на обществени места.

На 14 май 2013 г. Европейският алианс по хронични болести (ЕАХБ), който обединява 10 организации с над 100 000 здравни професионалисти и милиони пациенти, направи обръщение към Европейската комисия относно липсата на политическа воля в ЕС по отношение на хроничните болести. ЕАХБ подчертава ясната обществена цел за намаляване с 30% на  тютюнопушенето при лица на над 15-годишна възраст. Забраната за тютюнопушенето на обществени места е изключително важна и навременна мярка, която би могла да промени стряскащата статистика за заболеваемост и преждевременна смъртност у нас. Тази мярка е в съзвучие с предприетите промени в законодателството на другите европейски страни и отразява препоръките на конвенцията на Световната здравна организация за контрол над тютюнопушенето.

Опитът на други страни въвели тази мярка показва, че само за една година има намаляване на инфарктите с 15-20 %. Това намаление е най-отчетливо при младите хора, и засяга както пушачите, така и непушачите. Постигането на такъв резултат и у нас ще има не само важен социален, но и значителен икономически ефект – сериозни икономии в разходите за  здравеопазване, които биха могли да бъдат оползотворени за много други полезни за здравето на българските граждани цели. Голяма част от сърдечно-съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени посредством промени в начина на живот. Една от най-ефективните мерки за намаляване на сърдечно-съдовата смъртност е забраната на тютюнопушенето на обществени места.

В този смисъл ДКБ изразява пълната и безусловна подкрепа на кардиологичната общност в България за прилагането на тази забрана. Необходима е цялостна промяна в общественото мнение и нагласи по проблема. Необходима е нулева толерантност към пушачите, особено в случаите, когато застрашават не само своето здраве, но и здравето на околните. ДКБ изразява готовност за активно включване в националните програми и изяви за борба с тютюнопушенето - в медийните кампании, организираните дебати и дискусии, както и в разпространението на информационни материали сред обществеността.

На снимката: Доц. Иво Петров, председател на Българското дружество на кардиолозите


Коментари