Кардиолозите категорично се обявиха против намеренията за либерализиране на режима за пушене
CredoWeb
CredoWeb
Компания
Кардиолозите категорично се обявиха против намеренията за либерализиране на режима за пушене

Кардиолозите категорично се обявиха против намеренията за либерализиране на режима за пушене

В становището се подчертава, че една трета от смъртните случаи в страната, са свързани с цигарения дим

Дружеството на кардиолозите в България (ДКБ) излезе със специално становище по въпроса за евентуалното либерализиране на режима на пушене.  ДКБ е учредено преди 60 години с мисията да обедини професионалистите в една обща кауза за борба със сърдечно-съдовите заболявания и за популяризиране на здравословния начин на живот сред населението, се казва в изложението. Доказан и неоспорим факт е, че тютюнопушенето води до сърдечно-съдови, ракови, белодробни, мозъчни и други тежки заболявания. Това е най-сериозният и най-масовият рисков фактор за преждевременна смъртност в световен мащаб. България е една от страните с най-висока разпространеност на този вреден навик, особено сред младите хора.

По наша преценка, поне една трета от смъртните случаи в страната се дължат на заболявания, причинени от  тютюнопушенето. Близо 2000 смъртни случая годишно у нас се дължат на т.н. „пасивно“ пушене, т.е. при хора, които не са пушачи, но пребивават в среда на пушачи. Считаме, че със законодателни промени и с усилията на изпълнителната власт държавата трябва да се бори решително и упорито и с този нов рисков фактор. ДКБ се обявява категорично против изявените през 2013 г. в предизборната кампания и при формирането на новото правителство намерения да се облекчи и либерализира режима за тютюнопушене на обществени места.

На 14 май 2013 г. Европейският алианс по хронични болести (ЕАХБ), който обединява 10 организации с над 100 000 здравни професионалисти и милиони пациенти, направи обръщение към Европейската комисия относно липсата на политическа воля в ЕС по отношение на хроничните болести. ЕАХБ подчертава ясната обществена цел за намаляване с 30% на  тютюнопушенето при лица на над 15-годишна възраст. Забраната за тютюнопушенето на обществени места е изключително важна и навременна мярка, която би могла да промени стряскащата статистика за заболеваемост и преждевременна смъртност у нас. Тази мярка е в съзвучие с предприетите промени в законодателството на другите европейски страни и отразява препоръките на конвенцията на Световната здравна организация за контрол над тютюнопушенето.

Опитът на други страни въвели тази мярка показва, че само за една година има намаляване на инфарктите с 15-20 %. Това намаление е най-отчетливо при младите хора, и засяга както пушачите, така и непушачите. Постигането на такъв резултат и у нас ще има не само важен социален, но и значителен икономически ефект – сериозни икономии в разходите за  здравеопазване, които биха могли да бъдат оползотворени за много други полезни за здравето на българските граждани цели. Голяма част от сърдечно-съдовите заболявания могат да бъдат предотвратени посредством промени в начина на живот. Една от най-ефективните мерки за намаляване на сърдечно-съдовата смъртност е забраната на тютюнопушенето на обществени места.

В този смисъл ДКБ изразява пълната и безусловна подкрепа на кардиологичната общност в България за прилагането на тази забрана. Необходима е цялостна промяна в общественото мнение и нагласи по проблема. Необходима е нулева толерантност към пушачите, особено в случаите, когато застрашават не само своето здраве, но и здравето на околните. ДКБ изразява готовност за активно включване в националните програми и изяви за борба с тютюнопушенето - в медийните кампании, организираните дебати и дискусии, както и в разпространението на информационни материали сред обществеността.

На снимката: Доц. Иво Петров, председател на Българското дружество на кардиолозите


Мнения