Публикация

От печата: Насърчават употребата на генерични лекарства

Годишно в ЕС от такива медикаменти се спестяват над 30 млрд. евро


Ако в лекарствената ни политика се постави акцент на употребата на генерични медикаменти, така ще се осигури по-широк достъп на българите до лекарства, в същото време ще се реализират икономии, с което ще е възможно да се покриват повече скъпоплатени терапии без аналог.

Това са обсъдили вчера на среща здравният министър д-р Таня Андреева и представители на Българската генерична фармацевтична асоциация(БГ фармА), посочва в. „Труд”, цитирайки производители на лекарства.

Експертите са изнесли данни, че годишно в ЕС от генеричните медикаменти се спестяват над 30 млрд. евро (такава е сумата за 2012 г.). Тя се натрупва от икономии от здравните фондове и от личните бюджети на пациентите. БГфармА и министър Андреева стигнали до извода, че цените на лекарствата у нас са най-ниските, защото за формирането им е заложено външно рефериране със 17 държави от ЕС (т.е. у нас на медикамента се поставя най-ниската цена от тези в 17 държави от Евросъюза).

Поредното доказателство за това е паралелната търговия на медикаменти. Преди 10 дни търговците на едро с лекарства обясниха, че тъй като медикаментите у нас са с 30-50% по-евтини, отколкото в Западна Европа, от нашия пазар се изнасят повторно на Запад част от предвидените за България препарати. Те са на стойност 300 млн. лв. годишно. А ако страната ни разполагаше с още по-големи квоти за лекарства, то би могло да се осъществи паралелна търговия и за 1,5 млрд. лв. годишно.


Коментари