Публикация

Инжекция може да лекува слепота

Не се изисква оперативна намеса, а процедурата трае само 15 минути.


Постижението на американски специалисти, разработили революционен метод за възстановяване на зрението, дава нова надежда за лечението на слепота.

Бързата и опростена процедура се състои в инжектирането на вирус, който доставя възстановяващи зрението гени до преди недостижимите увредени клетки. Методът не изисква операция и отнема само 15 минути.

Специалистите от Калифорнийския университет вярват, че благодарение на революционната процедура заболявания, свързани със загуба на зрението като пигментозен ретинит и дегенерация намакулата, ще останат в миналото.
Радикалното лечение е разработвано 14 години, уточнява БТА.

„Никой от доставящите гени вируси не може да измине целия път до задната част на окото, за да достигне до фоторецепторите - чувствителните към светлина клетки, нуждаещи се от терапия.
Ние успяхме да създадем вирус, който се инжектира директно в окото и доставя гени до изключително трудно достижима популация от клетки. Процедурата е неинвазивна, безопасна и отнема само 15 минути”, обяснява Дейвид Шафър от изследователския екип.

Инжекцията има потенциал да революционизира лечението на дегенеративни заболявания, тъй като позволява на безвреден изкуствен вирус да пренесе терапевтични гени през цялото око.

След успешни тестове с животни специалистите очакват разрешение за клинични изпитания с хора.


Коментари