Публикация

Съвременни изисквания към неонатологичните отделения


Всяко семейство с трепет очаква раждането на своето дете. За съжаление поради различни обстоятелства това невинаги става в срока, определен от акушер-гинеколога, а понякога по-рано. Раждането на недоносено бебе е стрес за цялото семейство. То е  и изпитание за медицинските специалисти, отговарящи за майката и детето.

За да завърши всичко добре и да се завърне радостта в това семейство, е необходим добър екип от лекари (акушер-гинеколог и неонатолог) и акушерка. От тях се иска да имат много добра професионална подготовка, отлично синхронизиране на действията си и не на последно място да работят всеотдайно.  Най-важното за успешния край е работата в екип. Какво означава на практика това? Това означава съвместна работа на акушер-гинеколога, неонатолога и акушерките.

АГ специалистът трябва да е добре информиран за минали заболявания на бременната, начина на протичане на бременността, заболявания по време на бременността, ако има такива, и резултати от проведените изследвания. При заплашващо преждевременно раждане се информира неонатолога и съвместно се взема решение за времето на раждане и поведението след раждането както за майката, така и за бебето. Това решение трябва да е оптимално както за бъдещата майка, така и за нейното бебе. В тези случаи най-важното е да се спазват правилата за добра медицинска практика и стандартите за поведение, официално приети в България, по отношение на медицинските грижи.

Необходимо е семейството да бъде информирано за евентуалните рискове и проблеми, пред които ще бъде изправено недоносеното дете, и по какъв най-оптимален начин те ще бъдат решени. Добрата медицинска квалификация на акушер-гинеколога и неонатолога и съвместната им работа са гаранция за успех.

В екипа са включени и акушерки. Те са тези, които  участват в раждането на недоносеното дете и след стабилизацията в родилната зала го превеждат в интензивното неонатологично отделение. Там то се приема от лекар неонатолог и неонатологична акушерка. Колкото по-рано от определения срок е родено едно бебе, толкова по-рисково е неговото състояние и изисква по-активно поведение, проследяване на всичките му жизнени функции.

Грижите  и лечението на недоносените деца е немислимо без съвременна апаратура. Това са специални интензивни кувьози, апарати за дихателна вентилация, монитори. Цялата тази техника  е насочена да подсигури температурен комфорт, адекватно дишане и проследяване на важни функции като дишане, концентрация на кислорода в кръвта, кръвно налягане. Тя трябва да е добре подсигурена с контролни аларми, които да сигнализират за най-малките отклонения в състоянието на това рисково новородено.

Важен момент в екипната работа е включването и на други специалисти - детските очни лекари, които проследяват изграждането на ретината с оглед ранното откриване на ретинопатията на недоносеното и своевременното й лечение.

Грижите за недоносеното дете продължават дълго време в зависимост от теглото му при раждането и гестационната възраст. Когато бебето вече е достатъчно голямо, се изважда на креватче и майка му вече може да се учи да го храни с биберон. Това е много важна част от отглеждането на недоносеното дете. Има възможност да се осъществи емоционалната връзка между майката и детето, то чува нейния глас, усеща ударите на сърцето й, познава я и се чувства по-спокойно и уверено. Обучението на майката е много важно за успешния край на това дълго и изпълнено с напрежение за всички участници в екипа изпитание.

Идва и моментът на изписването на бебето! Най-щастливият миг, но и момент с много неизвестни. Екипът от неонатолози осигурява проследяване на състоянието на изписаното недоносено дете, организира необходимите контакти и консултации с други специалисти, за да може това рисково бебе да се развива добре.

Коментари