Публикация

Ще се борим за изграждането на Национална педиатрична болница


Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Българската педиатрична Асоциация искам да ви информирам за насоките на нашата работа за следващия мандатен период – 2012 – 2015 г. Новият УС на БПА се ангажира с осъществяването на следните задачи:

1. Консолидиране на педиатрите и лекарите от други специалности работещи с деца. Това изисква създаването на база данни за педиатрите и другите специалисти, работещи с деца, както и на организациите (сдружения, научни дружества, асоциации и т.н.), работещи върху проблеми в детската възраст.

2. Постоянна работа на УС на БПА с законодателната и изпълнителна власт, както и с обществени правителствени и неправителствени структури върху важни проблеми на детското здраве.

3. Да бъде инициатор и организатор, самостоятелно или във взаимодействие с други професионални и научни организации, да провеждане на научни форуми, посветени на детското здраве.

4. Да изразява становища и взема директно участие в различни форми на продължаващото обучение.

5. Да завърши новата версия на Националния стандарт по педиатрия и вземе участие в изработването на национални стандарти в различните профилни специалности – детска кардиология, детска ревматология, детка ендокринология и т.н.

6. Да подъдржа активна интернет страницата на БПА  - http://pediatria-bg.eu/

7. Да осъществява действени контакти с педиатричните дружества на страните от Европейския съюз, както и от други части на света.

8. Изграждане на нова Национална педиатрична болница. Тази задача е особено важна и УС има амбицията в рамките на неговия мандат да се завърши проектирането и започне строителството на такава болница. Първата крачка е направена – има решение на МЗ от месец февруари 2013г.

Уважаеми колеги, надявам се активно да участвате в работата на БПА. Заедно можем повече – да подобряваме детското здравеопазване и издигаме авторитета на нашата професия. Ще ви бъдем благодарни ако споделяте с нас вълнуващите ви проблеми свързани с педиатрията.

В много региони на страната няма работещи педиатрични дружества и това създава затруднения при подаването на информация за дейността на Асоциацията, както и обратна връзка с УС. Членският внос в размер на 20 лв. годишно може да бъде заплащан по банков път. За улеснение ще предоставим на сайта на БПА електронна молба за членство. Редовно отчетените членове ползват преференции при заплащане на регистрационни такси за участие на конгреси и конференции организирани от БПА

Надявам се на ползотворна съвместна работа.

Ваш проф.Владимир Пилософ

Коментари