Публикация

От печата: Здравното осигуряване отива към консолидиране

Само две дружества са получили нов лиценз за дейност.


Малко повече от месец преди крайния срок за пререгистрация на здравните фондове голяма част от тях са предпочели вливане в застрахователна компания, само два са получили нов лиценз, а някои дружества са подали документи за получаването му, но след това са ги оттеглили, съобщава в днешния си брой в. „Капитал Daily”.

Според вестника последният фонд, получил лиценз за застраховател от Комисията за финансов надзор, е „България Здраве” от 14 юни, а ден по-рано разрешително е взел „Фи Хелт”, в което основен акционер е Първа инвестиционна банка. Другото дружество, „България Здраве”, също е свързано с банка - там акционери са „Феста холдинг” и Инвестбанк.

Сравнението показва, че повечето фондове са предпочели вливане към застраховател, за да използват неговия лиценз, което е логично, ако и двете са част от една икономическа група, информира публикацията.

Заради задължителното прелицензиране на всички здравни фондове, което беше прието преди около година по изискване на ЕС, фондовете трябва да отговарят на много по-високи изисквания за капитал и отчетност, а за да извършват дейност, трябва да имат застрахователен лиценз.

Новите правила ще влязат в сила от началото на август и вече доведоха до размествания на пазара. До редакционното приключване от КФН не успяха да отговорят колко са общо застрахователните компании с лиценз за здравни полици и колко дружества са подали документи за него, по които надзорът предстои да произнесе, допълва изданието.


Коментари