Публикация

От печата: Хаос със застраховките срещу лекарски грешки

Нямало контрол за нарушителите.


Хаос цари със застраховките „Професионална отговорност” за лекари заради пропуски в нормативната база, съобщава в днешния си брой в. „Монитор”.

„По закон болниците задължително трябва да сключват такива полици за лекарите, които работят в тях. По регионите в страната Българският лекарски съюз също поема инициатива да застрахова членовете си. Освен това някои медици индивидуално решават да сключат такава полица”, разказа Ралица Табакова, директор на дирекция „Отговорности” в „Булстрад”. Така често един лекар има по 3 застраховки в различни дружества, посочва вестникът.

В същото време нямало единна база данни, в която да може да се провери какви точно полици са сключили медиците, посочва всекидневникът и допълва, че това създава проблеми, когато съдът е определил обезщетения на лица, пострадали от лекарски грешки.

„При застрахователно събитие има определен принос на дружествата, свързан с изплащането на щетите в случаите, в които има повече от една застраховка. Според това какви лимити на отговорност има по съответните полици се прилага специална формула за разпределяне на щетите между отделните компании”, обясни Табакова. Така често не било ясно кое дружество каква част от обезщетението трябва да покрие. Проблемите не се задълбочавали единствено заради факта, че в България все още няма много предявени претенции по застраховките „Професионална отговорност” за лекари.

Друг проблем е, че няма сериозен контрол по отношение на тези полици, обясниха от застрахователния бранш. По закон такива застраховки са задължителни за лекари, стоматолози, медицински сестри, адвокати, нотариуси, строители, застрахователни брокери, експерт счетоводители, архитекти, проектанти, лица, упражняващи строителен надзор и др. Според данни на Комисията за финансов надзор общият брой на задължителните професионални отговорности е над 60. В отделните закони обаче изискванията за тези застраховки са регламентирани доста общо и няма точно определени лимити на отговорност.

От публикацията става ясно още, че в последните години се наблюдава интерес към по-високите лимити на обезщетяване при застраховките за професионални отговорности на лекари и медицински лица. Лечебните заведения изисквали от застрахователните компании по-високи лимити от порядъка на 50 хил. лв. до 100 хил. лв. за събитие. При по-големите болници лимитите достигат дори до 200 хил. лв. за събитие.

„Това обикновено води и до по-високи премии, които трябва да плащат застрахованите лица, припомнят експертите от бранша. Все още обаче много лекари предпочитали да сключат полици за най-ниска цена между 20 лв. и 40 лв. годишно. В крайна сметка това се отразява на обезщетенията, които биха получили хората, ако потърсят правата си в съда при евентуална лекарска грешка”, допълва вестникът.


Коментари