Публикация

Повечето българи не даряват кръв, защото се страхуват от здравословни проблеми

Това показва проучване за нагласите и отношението към доброволното кръводаряване у нас


Само 20% от активните млади хора и у нас биха станали доброволни кръводарители. Приблизително половината българи (47%) са запознати с нуждата от кръв, но много от тях даряват самo, когато се касае за близък човек. Като една от основните причини за отказа хората посочват, че се страхуват от появата на здравословни проблеми. Това показва проучване на Сдружение „Български алианс за кръводаряване” за нагласите и отношението на българите към доброволното кръводаряване, което беше представено днес пред медиите.

Кръводаряването не е процес, който може да причини заболяване, подчерта по повод на опасенията проф. Фани Мартинова, директор на Националния център по трансфузионна хематология. Според нея е крайно време този страх в обществото да бъде преодолян.

Национално представително проучване показва че, през 2012 г. у нас кръв са дали 168 851 души, което е с около 2600 повече, отколкото през 2011 г. Средният брой кръводарители в България е 22.8 на 100 000 души население, което е доста под средната цифра за Европа – 35 на 100 000, коментира проф. Мартинова. Тя изтъкна, че стремежът ни е да достигнем 24 кръводарители на 100 000 души.

Коментари