Публикация

Проф. Вихра Миланова с нов учебник по психиатрия

Последното ръководство по психиатрия е писано преди 17 години.


Излезе ново ръководство по психиатрия, предназначено за студенти и специализиращи лекари. Автор и редактор на учебника е проф. Вихра Миланова, ръководител катедра по психиатрия към Медицински университет – София. Ръководството е написано в съавторство с водещи български психиатри и преподаватели от висшите медицински училища в страната.

В учебника са представени всички болестни единици, обща психопатология и методи на лечение. Той отговаря на всички изисквания за едно съвременно и актуално ръководство, което може да бъде използвано и от психолози, социални работници, специалисти по здравни грижи и стоматолози. Учебното помагало е дългоочаквано, тъй като последното подобно ръководство е писано преди 17 години под редакцията на проф. Рачкова, коментира проф. Миланова.


Коментари