Публикация

Отворено писмо на СБАЛ по онкология по повод назначението на Петранка Троянова и Ласко Лазаров

Екипът на болницата е категорично срещу назвачението им в Съвета на директорите на болницата


ДО

Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Г-Н МИХАИЛ МИКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д-Р НИГЯР ДЖАФЕР

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-Р ЦВЕТАН РАЙЧИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ПРОФ. Д-Р МИЛАН МИЛАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНАТА КОЛЕГИЯ НА БЛС

АКАД. ДАМЯН ДАМЯНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАУЧНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДРУЖЕСТВА

Г-Н ВЛАДИМИР ТОМОВ

СДРУЖЕНИЕ „КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО”

Г-Н ИВАН ДИМИТРОВ

СДРУЖЕНИЕ „ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТСКИ ФОРУМ”

Г-Н ПЛАМЕН ТАУШАНОВ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ПАЦИЕНТИТЕ”

Г-Н СТАНИМИР ХАСЪРДЖИЕВ

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ”

ДОЦ. Д-Р ЗДРАВКА ВАЛЕРИАНОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

„СБАЛ ПО ОНОКОЛОГИЯ” ЕАД

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

ОТВОРЕНО ПИСМО

от

служителите на „Специализирана болница за активно лечение по Онкология” ЕАД (сбало- еад ), гр. София

Относно: Протокол на Едноличния собственик на капитала на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД, гр. София № РД-16-205/26.06.2013г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Колективът на „СБАЛ по Онкология” ЕАД категорично протестира и не е съгласен с политическото назначение на членовете на Съвета на директорите на лечебното заведение – доц. д-р Петранка Петрова Кънева – Троянова и Ласко Велик Лазаров.

Колективът на СБАЛО-ЕАД категорично не приема това назначение и освобождаването на доц. Лилянда Тодорова Еленкова и проф. д-р Страшимир Иванов Каранов.

До момента болницата се е справяла много добре с всички предизвикателства на икономическата криза в страната и проблемите на здравеопазването в областта на онкологията, което още повече ни кара да мислим, че причината за смяната на членовете на Съвета на директорите няма нищо общо с подобряване дейността и икономическото състояние на лечебното заведение, а единствено и само изпълнение на политическа поръчка, с цел деструктивна политика в областта на онкоздравеопазването.

Новоназначеният член на СД на СБАЛО-ЕАД – г-н Ласко Велик Лазаров няма нищо общо с проблемите на онкологичното здравеопазване, както и с дейността на държавните лечебни заведения.

Новоназначената за член на СД на СБАЛО-ЕАД – доц. д-р Петранка Петрова Кънева – Троянова, е бивш изпълнителен директор на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, чиито мандат е преждевременно прекратен поради установени нееднократни административни нарушения.

Считаме, че е недопустимо лице, отстранено от заемания пост на изпълнителен директор на лечебно заведение, чийто капитал е изцяло държавна собственост, да бъде повторно включено в ръководния му орган.

Колективът на „СБАЛ по Онкология” ЕАД, гр. София подкрепя и единодушно застава зад досега действащите членове на Съвета на директорите на лечебното заведение.

В случай, че изложените от нас мотиви и доводи не бъдат взети под внимание от Принципала, ще предприемем законосъобразни протестни действия.

Призоваваме гражданското общество, пациентските организации и останалите здравни заведения да подкрепят нашият протест.

Настоящото писмо е подписано от Началници на Клиники, Отделения, Лаборатории, както и лекари, специалисти по здравни грижи, санитари и други служители на „Специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД. Подписката е налична в лечебното заведение.


" }-->

Коментари