Публикация

Доц. Здр. Валерианова в писмо: Очаквам обективна проверка в столичната онкоболница

В отворено писмо изпълнителният директор на СБАЛО твърди, че лечебното заведение е на печалба.


ОТВОРЕНО ПИСМО

От доц. д-р Здравка Валерианова,

Изпълнителен директор на СБАЛ по онкология ЕАД – София

ОТНОСНО: Изявления в медиите на министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева

Уважаеми журналисти,

Бих искала да Ви информирам за реалното състояние в СБАЛ по онкология - ЕАД гр. София и да поискам чрез Вас право на отговор, не към министъра на здравеопазването, а към българското общество, което има нужда както от качествено лечение и спокойствие, така и от обективна информация.

Относно твърденията на новия здравен министър /цитат/:

„Независимо, че в дружеството държавата е инвестирала много милиони и за капиталови разходи, апаратура, всеки може да види в какво състояние е тази болница, в която за съжаление се лекуват много болни и част от тях обречени хора”.

„Там има сигнали за редица нарушения”.

„В понеделник там ще влезе и проверка, която ще установи всичко, за което има сигнали, и най-вече откъде идват тези загуби на дружеството, при положение, че толкова много е инвестирано в него”. /край на цитата/

Бих искала да заявя следното:

Очаквам обективна проверка от страна на министерството, а не преднамерена такава.

В продължение на 3 години болницата завършва финансовата година без просрочени задължения и на печалба.

Истина е, че от началото на 2013 г. до края на месец май имаме известни финансови затруднения, но това се дължи преди всичко на недофинансирането на дейността по

интензивни грижи. При нас минава много тежка патология и съответно се инвестират много средства за тези болни български граждани. Причина за това финансово състояние в момента е и фактът, че има разделяне на клиничната пътека по химиотерапия и въвеждане на процедура Номер 5, както и намаляването на цените на клиничната пътека 298.

В сравнение с миналата 2012 година за същия период от време, т.е. за петмесечието, имаме разлика над 250 хиляди лева недофинансиране на болницата. Три години подред СБАЛ по онкология - ЕАД гр. София е била на печалба и не сме имали просрочени задължения. Сумите съответно са 723 хиляди лева печалба за 2010 г., 1 милион и 481 хиляди лева за 2011 г. и 357 хиляди лева за 2012 г.

За последните три години - 2010, 2011 и 2012 г., от МЗ са отпуснати на СБАЛ по онкология - ЕАД гр. София 1 270 000 лева за гама-камера и консумативи. Болницата е закупила най-модерната СПЕКТ СТ (Хибридна гама-камера от най-ново поколение), работеща с лиценз от „Агенцията за ядрено регулиране”. Извършено е строителство и ремонт на помещението за гама камерата на стойност 500 хиляди лева, т.е. общата сума на инвестицията е 2 милиона и 100 хиляди лева. Всички капиталови разходи са инвестирани по предназначение.

Линейният ускорител в СБАЛ по онкология - ЕАД гр. София се поврежда често и това се дължи на факта, че през него минават средно по 90 човека на ден - при норма 50-60. Ако се погледне статистически, колко пациенти минават през линейните ускорители в България, ще се окаже, че за цялата територия на страната не са минали толкова болни, колкото през СБАЛ по онкология - ЕАД гр.София.

Относно инвестираните 29 милиона лева по европейски проект за изграждането на Комплекс по лъчелечение мога да кажа, че бенефициент на проекта е МЗ. СБАЛ по онкология - ЕАД гр. София е само обект на интервенция, т.е. на територията на лечебното заведение и в момента се извършват строително-ремонтни и монтажни дейности по изграждането на този комплекс. Лечебното заведение не е получило и в продължение на 5 години след приключването и изграждането на целия комплекс, няма да има собственост върху машините и съоръженията му, а само ще ги използва за лечението на онкологично болни български граждани.

Смятам, че аз и моите колеги от СБАЛ по онкология - ЕАД гр.София през последните три години сме направили и правим всичко по силите си българските пациенти с онкологични заболявания да получават адекватно и качествено лечение, съобразено с европейските и световни стандарти и това ще продължава поне докато съм директор на поверената ми болница!

Доц. д-р Здравка Валерианова

Изп. директор на СБАЛ по онкология – ЕАД гр. София

Коментари