Публикация

Оперативното лечение дава нов шанс на болните с епилепсия

При 72% от болните е постигнат пълен контрол над пристъпите, а при 18% - значително намаление на тяхната честота. Финансирането на дейността обаче се оказва сериозно препятствие както за лекарите, така и за пациентите


Приблизително около 70 хил. души у нас страдат от различна форма на епилепсия. Статистиката показва, че около 20-25% от тях или 14 хил. душине се повлияват от лекарствена терапия. Става дума за болни, при които опитът за пълно освобождаване от пристъпите, се оказва неуспешен  въпреки лечението с поне два правилно приложени антиепилептични препарата. Голяма част от тези пациенти са лекувани с повече от десет медикамента, понякога в тройна или четворна комбинация със силни токсични ефекти, коментира д-р Красимир Минкин – ръководител на Центъра по хирургия на епилепсията в УБ „Св. Иван Рилски”. Специалистът посочва, че именно оперативната намеса се явява реална алтернатива, чрез която пристъпите могат да бъдат овладени, а качеството на живот – подобрено. В България първите опити в това направление са правени още през 70-те години на миналия век от екипа на проф. Любомир Карагьозов. Впоследствие дейността е преустановена, за да бъде възобновена през 2006 година.

Преди да се пристъпи към оперативна намеса, необходимо е болните с фармакорезистентна епилепсия да преминат редица допълнителни изследвания, които да помогнат да бъде намерено огнището на болестта. За целта в Центъра по хирургия на епилепсията са инвестирани над 5 млн. евро за модерна апаратура.

За периода 2006-2012 г. в хирургичното звено са оперирани 105 пациенти, като при 72% от тях е бил постигнат пълен контрол над пристъпите, а при 18% - значително намаление на тяхната честота. Като спекулации бяха определени твърденията, че интервенциите могат да предизвикат трайни увреждания при болните. Не предприемаме никакви действия, ако съществува риск от усложнения, подчерта д-р Минкин.

Финансирането на дейността обаче се оказва сериозно препятствие както за лекарите, така и за пациентите. Така например в момента ЕЕГ мониторирането е оценено от НЗОК на 280 лв., докато според специалистите са необходими минимум 1000 лв. За НЗОК е без значение дали имаме 8 минути запис или 168 часа, но за нас е изключително важно да имаме достатъчно видео материал, обяснява д-р Минкин.

Непреодолима бариера се оказва и цената на интракраниалните електроди  нещо, чиято цена е 15 хил. лв. Фондът за лечение на деца осигурява средствата за малките болни, но възрастните пациенти сами трябва да търсят начин да осигурят сумата – основно чрез дарения.

По груби изчисления за нормалната дейност на центъра ще са необходими около 500 хил. лв. годишно. Тези средства биха били достатъчни за извършване за предхирургична подготовка на 100 пациенти и хирургично лечение на 30 от тях. 


Коментари