Публикация

Правителствата с мерки за насърчаване използването на генерици

Целта е икономия на средства и по-широк достъп на хората до лекарства


Икономиите на публични средства за лекарства в ЕС, САЩ, Канада, Япония и Турция могат да достигнат 152 милиарда долара до 2015 г., ако се насърчи използването на генерични и биоподобни медикаменти. Това показват данни на IMS Health.

Редица правителства вече са започнали или планират въвеждането на мерки, които биха довели до реализиране на икономии, информират още от IMS Health. В Испания са изработили цялостна програма за насърчаване използването на генерични лекарства, в Холандия стимулират финансово лекарите, които предписват такива медикаменти. Канадските власти са предприели преразглеждане на регулаторната рамка, с цел улесняване на навлизането на биоподобни медикаменти.

В Полша властите включват автоматично определени генерични медикаменти в реимбурсния списък, а в Чехия здравното министерство рационализира процедурите по ценообразуване и реимбурсиране, за да засили навлизането на тези медикаменти. Турското правителство пък въвежда промени в модела на работа на семейните лекари с цел разширяване на генеричния пазар.

В САЩ очакват до 2015 г. делът на генеричните лекарства да стигне до 86% чрез навлизането на генерици в терапевтични сегменти, в които делът им досега е бил нисък. Във Великобритания генеричните лекарства вече са 83% от всички отпускани с рецепта медикаменти.  

У нас по този повод наскоро беше проведена среща на Българската генерична фармацевтична асоциация (БГ фармА) със здравния министър д-р Таня Андреева, на която бе обсъден въпроса да се постави акцент на употребата на генерични медикаменти в лекарствената ни политика.

 

 

Размерът на спестявания и мерките за насърчване на използването на генерични и биоподобни лекарства по държави:

 

 

" }-->

Коментари