Публикация

Критерии за решения в онкологичната хирургия

Това бе темата на Националната конференция по хирургия, проведена в Сандански от 20 до 22 юни.


Какви са проблемите при оперативното лечение на рака на стомаха и хранопровода, на колона и ректума, на черния дроб и панкреаса – това бяха основните акценти, обсъждани по време на Националната конференция по хирургия. 

С избора на теми организаторите от Българското хирургическо дружество (БХД) и Националната онкологична болница предизвикаха сериозен професионален интерес както сред хирурзи, така и сред онколози.  

Специално за CredoWeb председателят на БХД акад. Дамян Дамянов коментира основни моменти от научното събитие: 

„Целта на конференцията бе да бъдат подсказани проблеми, които са обект на непрекъснати дискусии, а не просто да обсъждаме онкологичната патология. Със сигурност част от въпросите ще продължат да бъдат разглеждани и на предстоящата конференция по колопроктология, както и на хирургичния конгрес през следващата година. Всичко това подсказва, че става дума за наистина значими проблеми, които трябва постоянно да се дискутират. 

Докладите на конференцията бяха изнесени от водещи специалисти в университетските и националните лечебни заведения в страната. Задачата  бе да помогнем нашите хирурзи при вземането на решения, да им предоставим достатъчно съвременен литературен материал и опит, да ги запознаем със световните тенденции – какви промени са настъпили и какво е статуквото в момента. Оставихме много време за дискусия, обмен на мисли и успяхме да предизвикаме сериозен интерес сред участниците.

Поради значимостта на разглежданата проблематика CredoWeb  публикува някои от основните доклади от конференцията, първият от които е озаглавен:

"Резекция VS. гастректомия при карцином на стомаха".

 

Докладите продължават в следния ред: 

Критерии за иноперабилност при рак на стомаха;

Стадиране, лимфна дисекция и радикалност при рак на хранопровода;

Мястото на чернодробната трансплантация при чернодробни метастази и първичен чернодробен рак;

Техники за резекции на чернодробния паренхим – предимства и недостатъци;

Анатомични срещу атипични резекции при първичен чернодробен карцином;

Тотална панкреатектомия или палиативна интервенция при авансирал карцином на панкреаса;

Критерии за иноперабилност и фактори за подобряване на прогнозата при лечението на панкреасния карцином;

Синхронни или метахронни чернодробни резекции при метастази от колоректален карцином

Коментари