Публикация

Пресотерапията – малко познат физикален метод за лечение на лимфедеми и отоци на крайниците

За да има ефект, се препоръчват 1-дневни процедури три пъти в годината


 Какво представляват лимфедемите на крайниците

  Лимфедемът /от латински:лимфа – чиста вода, влага и едем – оток/ е трайно прогресиращо увеличение на обема на дадена част от тялото вследствие лимфен застой, породен от вродени или придобити изменения в лимфната система.

  Лимфата представлява жълтеникава течност, близка до състав на кръвната плазма, богата на масти и протеини. Тя се образува в междуклетъчните пространства на подкожната тъкан и от там постепенно се събира в много фини лимфни съдове, чрез които се отвежда към венозната част на кръвообращението. В резултат на смущения в отичането на лимфната течност, настъпва инсуфициенция на лимфния дренаж и в подкожието се образува мек едем, който прогресивно нараства.

  Клиничните стадии на лимфедемите са четири, но в практиката работим обикновено с първи и втори стадий. Първи стадий – реверзибилен оток, втори стадий – нереверзибилен, но мек оток, който при елевация на крайника намалява, трети – нереверзибилен, твърд оток, който не намалява при покой и четвърти – елефантиаза. Дискутира се и за нулев стадий, без обективно регистриране на оток.

  Водещите оплаквания на  пациентите  постъпили във физиотерапевтичното звено за провеждане на лимфен дренаж /пресотерапия/ са чувство на тежест в засегнатите крайници, опъване на кожата, зачервяването, понякога и болки в засегнатата област. Симптомите са различни в зависимост от етиологията, локализацията, давността и вида на отока, но във всички случаи качеството на живот е влошено.

  Съвременно лечение на лимфедемите

  Лечението на лимфедемите е трудно и продължава понякога цял живот. Основното лечение е неоперативното – така наречената двуфазова физикална терапия или противозастойна терапия на M. Foldi.Съвременната деконгестивна терапия е комплекс от процедури, които пациентът трябва да извършва с различна повторяемост и параметри под ръководството на лекар специалист физикална медицина и рехабилитация и съдов хирург. Тя включва ръчен лимфен масаж – тип дренаж, проведен от обучени в мануалните техники специалисти, апаратен лимфен дренаж – така наречената пресотерапия, бандажиране чрез носене на компресивни чорапи, ръкави или подходящ бинт, лечебна физкултура, хигиенно -диетичен режимизискващ педантични грижи за кожата и профилактика на инфекциите. Всичко това изисква мотивация от страна на пациента и неговото активно участие в процеса на рехабилитация. Защото само приложеното навреме – в първи и втори и донякъде в трети клиничен стадий лечение доказано намалява субективните и обективни симптоми и предотвратява усложненията на това заболяване чрез контролирането му.

 Какво представлява пресотерапията и мястото и в общото лечение на лимфедеми на крайниците

  Съвременната пресотерапия е вид апаратно масажиране и изтласкване на застоялата лимфна течност чрез многокамерни маншети тип панталон или ръкав, в които се нагнетява въздух с определено от лекаря налягане. Благодарение на нови авангардни технологии налягането в камерките, може да се препрограмира според индивидуалното състояние на всеки един пациент.  Концепцията на градиентната интермитентна компресия е резултат от множество медицински изследвания. В един цикъл съответният брой камерки се пълнят с въздух последователно докато се активира и последната камерка в маншета. Следва отпускане на налягането и пауза преди новия цикъл. Циклите на компресия, големината на интервала между тях, времето на задържане на въздуха в камерките и времето на общата терапия, както и силата на налягането са избираеми параметри. Има и вградени програми, които могат да се използват за стандартни случаи. Крайната цел е чрез правилно извършената процедура да се стимулира дренажа на лимфната течност, да се подобрят обменните процеси и храненето в самите клетки. Чрез това се разнасят отоците, в резултат на което се намалява напрежението от притискане и дразнене върху рецепторите, което е съществувало до момента и се постига болкоуспокояващ ефект, особено изразен при случаите вследствие на травматични заболявания.

  Пресотерапията трае средно около 30 минути и след приключването следва третирания крайник да се бандажира с компресивни чорапи или ръкави или чрез бинт за задържане на постигнатия ефект. Препоръчва се 10 дневен курс процедури три пъти годишно.

Къде се провежда лечението с пресотерапия и кои пациенти са показани за това?

  Пресотерапията провеждаме в медицински център „Младост – Варна” – гр. Варна във физиотерапията, която е оборудвана с нов апарат за тази цел от реномиран производител. Процедурата се извършва и проследява лично от лекар по физикална медицина и рехабилитация и е съчетана в повечето случаи с прием и на хомеопатични лекарства за борба с лимфедемите на крайниците.

  Показани за този вид лечение са всички пациенти с отоци на крайниците без видима причина – първични лимфедеми и тези след заболяване – вторични лимфедеми : венозно обусловени отоци, посттравматични отоци, лимфедеми, липоедеми, оточни синдроми след обездвижване и др. Контра индикациите биват абсолютни и относителни. Абсолютните са: тумори с метастази в съответния лимфен басейн, кожни и лимфни инфекции, остри венозни тромбози, сърдечна недостатъчност, ДЦП, фрактури в ранен следимобилизационен или след оперативен период, напреднала артериална недостатъчност. Относителни контра индикации са: лекуван карцином без метастази, болка по време на процедурата, хипотония, астма и др. които изискват и допълнителни консултации.

Какви са резултатите от пресотерапията и как се обективизират?

Резултатите се обективизират чрез сантиметрия  на засегнатия крайник в началото и в края на проведения курс пресотерапия на точно определени места чрез легометър. Освен обективните показатели, проследени от лекуващия лекар, се обръща внимание и на субективните усещания на пациентите по време на лечението. Болният усеща крайника си по-мек, по-лек, по-подвижен. Подобрява се и тургурът на кожата, която става по-еластична. При редовно провеждане на пресотерапия през годината с препоръчаната честота на повторение, усложненията на това заболяване намаляват значително и общото усещане за комфорт и кондиция се подобряват.

  Естественото развитие на болестта обрича пациента на понасяне на тежък едемен крайник, подложен на риска от чести бактериални инфекции и дискомфорт. Правилно извършената пресотерапия е неотменна част от консервативативните средства за лечение на лимфедемите на крайниците и това е реално постижимо чрез съчетанието на съвременна апаратура, квалифициран персонал и интердисциплинарна комуникация.

 


Коментари