Публикация

100 000 българи страдат от деменция

Броят им може да скочи двойно до 2030 г.


Около 100 хиляди души в България са засегнати от някакъв вид деменция, включително и Алцхаймер. Тенденцията е до 2030 г. броят на болните да се удвои, алармира Гражданско сдружение “Алцхаймер – България”. По думите на изпълнителния секретар на сдружението Ирина Илиева у нас това е свързано и със застаряването на населението, което се е превърнало в здравословен и социален проблем и не бива да се неглижира.

Затова от сдружението обявиха, че стартират издаването на специализиран вестник „Деменцията”, койтоще публикува информация по обществено значими теми, свързани с болестта, превенцията, изследвания, грижи за болните, здравни съвети и др.

„Изданието е предназначено за близките, които са поели грижата за болни с деменция, за приятели и съседи на болните, за хората над 65 години, за социални работници, психолози и лекари. Надяваме се вестникът да се превърне в медиатор с институциите, отговорни и призвани да съдействат за достойното остаряване на възрастното население в България.”, каза Ирина Илиева.

Новият вестник ще излиза на всеки три месеца с тираж 30 000 брояи ще се разпространява безплатно в болници, болнични кабинети и чрез представителите и информационната мрежа на ГС „Алцхаймер-България“. От началото на юли изданието има и електронен формат в сайта www.alzheimer-bg.org

По данни на Световната здравна организация всяка година се регистрират близо 8 милиона нови случаи на болестта, което квалифицира деменцията като „епидемията на 21 век“. В Европаповече от 7 милиона са хората с болестта на Алцхаймер и като цяло почти 10 милиона страдат от деменции.

Коментари