Публикация

От печата: Европейците ще се лекуват навсякъде в ЕС

Без предварително одобрение или фонд


От 25 октомври влиза в сила новата директива за трансгранично здравно обслужване. Тя ще позволи на гражданите на ЕС да се лекуват, където поискат в рамките на съюза, съобщава в. „Новинар”.

Така пациентите ще имат право на лечение и изследвания без предварително одобрение от здравните власти или осигурителни каси. Болните ще плащат сами здравните  услуги, но впоследствие здравният фонд или министерството ще възстановяват сумата.

Парите обаче ще бъдат ограничени до таван от стойността, която се плаща за същата услуга в неговата държава. След влизането в сила на директивата пациентите ще могат да се лекуват в чужбина, без да искат разрешение или да информират предварително здравноосигурителната каса в страната си.

Смята се, че от новите правила ще се облагодетелстват предимно гражданите на богатите европейски страни. За България успокоението е, че по този начин ще се влеят средства в местната здравна система. Директивата предвижда всяка държава да създаде точка за контакт - място, където трябва да се събира информация за видовете здравни услуги, цените и местата, на които те се предлагат. В България по план този администратор трябва да бъде здравната каса, но все няма готовност за трансграничното здравно обслужване, отбелязва всекидневникът.

Европейската комисия ще прави проверки и ще следи за изпълнението на директивата в страните членки. Ако практиката не отговаря на записаното в директивата, може да има и наказателни процедури, коментира генералният директор, отговарящ за „Здравеопазване и права на потребителите” в ЕК Паола Тестори Коджи.

Всички европейски страни са имали на разположение 2 години, за да променят законодателството си така, че директивата да започне да работи от 2013 г.


Коментари