Публикация

Излезе новият брой на "Медицински мениджмънт и здравна политика", бр. 2

Съдържа оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на: социална медицина, икономика на здравеопазването, медицинска информатика и здравен мениджмънт, медицинска педагогика, трудова медицина и професионални заболявания, спешна медицина, медицина на катастрофите, съдебна медицина, санитарно инженерство.


Том 47, 2013 г, № 2

АВТОРСКИ СТАТИИ

  • А. Младенов и К. Кирилов. Източници на пазарни данни в здравеопазването за целите на маркетингово планиране - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 3-13. (резюме)

  • Т. Веков. Маркетингово изследване на лекарските стимули за терапевтичен избор на лекарствени продукти - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 14-22. (резюме)

  • А. Стоименова и Г. Петрова. Новото ръководство за добра дистрибуторска практика на лекарства: по-добро лекарствоснабдяване? - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 23-39. (резюме)

  • М. Шишманова и М. Семерджиева. Делегирането като част от функциите на мениджъра фармацевт - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 40-47. (резюме)

  • Т. Черкезов. Ключови мехнизми за подобряване на качеството в здравеопазването - Медицински мениджмънт и здравна политика, 44, 2013, № 2, 48. (резюме)

  • Резюметата можете да прочетете на уебсайта на списанието.

Коментари