Публикация

Повече приходи и по-малко разходи отчете здравната каса през 2012 г.

Разходите излезли 98,4% от планираните


Преизпълнение в приходната част и неизпълнение на разходната, констатира отчетът за изпълнението на бюджета на НЗОК за миналата година, приет днес от правителството. Законът за бюджета на касата за 2012 г., коригиран с решения на Надзорния й съвет, включва общо приходи и трансфери в размер на 2 643,8 млн. лв. По отчет приходите и трансферите за годината са в размер на 2 682,8 млн. лв. или 101,5 на сто спрямо уточнения план по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за периода, съобщиха от правителствената пресслужба. С приемането на отчета за бюджета се изпълни законовото задължение на управителя на НЗОК да внесе чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрените надзора годишни отчети, които ще се разгледат и от Народното събрание.

Общо разходите и трансферите са в размер на 2 643,8 млн. лв. Размерът на разходите и трансферите по отчета възлиза на 2 600,2 млн. лв., което представлява 98,4 на сто спрямо уточнения план по Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г.

На заседанието си министрите одобриха и отчета на НЗОК за 2012 г., в който бе представена подробно дейността й в изпълнение на Закона за бюджета на НЗОК и националните рамкови договори за медицинските и денталните дейности.

Коментари