ВАС отмени ограниченията за диспансеризация на психичноболни
CredoWeb
CredoWeb
Компания
ВАС отмени ограниченията за диспансеризация на психичноболни

ВАС отмени ограниченията за диспансеризация на психичноболни

Диспансеризацията на психичноболни пациенти ще може да се извършва и от индивидуални и групови практики, МЦ и ДКЦ

Върховният административен съд отмени текстовете от наредбите 39 и 40, с които от началото на тази година беше въведено ограничение диспансеризацията на хора с психични заболявания да се извършва само от болници и центрове за психично здраве. Това съобщи Центърът за защита правата в здравеопазването.

Според съда оспорените текстове влизат в противоречие с разпоредби от Закона за здравето. Чрез тях ограничават правата на лечение на пациентите с психични заболявания, стеснявайки кръга на здравните заведения, които могат да извършват „диспансеризация” на такива лица като допустим медицински метод за терапия на психични болести.

В същото време тези разпоредби ограничават и правата на лекарите, упражняващи права в амбулатории за специализирана извънболнична помощ по психиатрия.

Делото беше образувано по жалба на д-р Р. Димитров и д-р Г. Прокопиева, към която се присъединиха 50 лечебни заведения за извънболнична помощ от цялата страна.

С отмяната на спорните текстове от наредбите 39 и 40 диспансеризацията на пациенти с психични заболявания вече може да се извършва и от лечебни заведения за извънболнична помощ – индивидуални и групови практики, медицински центрове и диагностично-консултативни центрове.

Решението още не е влязло в сила и може да се обжалва от Министерството на здравеопазването пред петчленен състав на ВАС.


Мнения