Публикация

ВАС отмени ограниченията за диспансеризация на психичноболни

Диспансеризацията на психичноболни пациенти ще може да се извършва и от индивидуални и групови практики, МЦ и ДКЦ


Върховният административен съд отмени текстовете от наредбите 39 и 40, с които от началото на тази година беше въведено ограничение диспансеризацията на хора с психични заболявания да се извършва само от болници и центрове за психично здраве. Това съобщи Центърът за защита правата в здравеопазването.

Според съда оспорените текстове влизат в противоречие с разпоредби от Закона за здравето. Чрез тях ограничават правата на лечение на пациентите с психични заболявания, стеснявайки кръга на здравните заведения, които могат да извършват „диспансеризация” на такива лица като допустим медицински метод за терапия на психични болести.

В същото време тези разпоредби ограничават и правата на лекарите, упражняващи права в амбулатории за специализирана извънболнична помощ по психиатрия.

Делото беше образувано по жалба на д-р Р. Димитров и д-р Г. Прокопиева, към която се присъединиха 50 лечебни заведения за извънболнична помощ от цялата страна.

С отмяната на спорните текстове от наредбите 39 и 40 диспансеризацията на пациенти с психични заболявания вече може да се извършва и от лечебни заведения за извънболнична помощ – индивидуални и групови практики, медицински центрове и диагностично-консултативни центрове.

Решението още не е влязло в сила и може да се обжалва от Министерството на здравеопазването пред петчленен състав на ВАС.


Коментари