Публикация

Нови възможности за лечение на диабета

Новият препарат комбинира в една таблетка две важни активни вещества – линаглиптин и метформин, което е много ефективно е и удобно за пациентите


Ендокринолози от цяла България се събраха на симпозиум в София, за да обсъдят съвременните възможности за лечение на диабет тип 2. На срещата беше представен и най-новият медикамент за лечение на това социалнозначимо заболяване, който е създаден от две водещи фармацевтични компании – Boehringer Ingelheim и Eli Lilly. През януари 2011 г. двете компании обявиха партньорство в областта на диабета, което се съсредоточава върху четири препарата, които са в процес на разработване и представляват няколко от най-големите терапевтични класове. 

Това партньорство има преимуществото да използва силните страни на двете организации изцяло в полза на пациентите. Новият им препарат комбинира в една таблетка две важни активни вещества – линаглиптин и метформин, което по мнението на специалистите освен много ефективно е и удобно за пациентите. Комбинацията позволява да се подобри гликемичният контрол (намаляване на нивата на гликирания хемоглобин) при много добър профил на безопасност. 

Представеният медикамент има много нисък риск от хипогликемия, неутралитет по отношение на телесното тегло, липса на съпътстващ сърдечносъдов риск. Особено предимство на препарата е, че една от активните съставки – линаглиптин, е подходяща за лечението на диабета при пациенти с хронично бъбречно заболяване. За качествата и приложението на новото лекарство говориха проф. Цветалина Танкова, проф. Здравко Каменов и доц. Владимир Христов. От 16 юли 2013 г. лечението с него се реимбурсира от НЗОК, която поема  50% от цената на медикамента.


Коментари