Публикация

Д-р Румяна Тодорова: 50-100 млн. лв. ще е дефицитът на здравната каса

Болници договаряли едно и също онколекарство с разлика от 400 лв.


От 50 до 100 млн. се очаква да бъде дефицитът на здравната каса над резерва от 269 млн. лв. Това обяви новият директор на НЗОК д-р Румяна Тодорова на първия брифинг след встъпването в длъжност днес.

„За първи път виждам такъв бюджет и такова изпълнение в инстуция като тази”, отсече тя.

С 83% повече от предвиденото ще са нужни, за да се изплатят лекарствата за домашно лечение, а от заложените 107 млн. за онколекарства пък към 30 юни са изразходвани 80 млн. лв., уточни д-р Тодоворова.

Първоначалният анализ на финансовото състояние на фонда установил, че към 30 юни 2013 г. и за болничната, и за денталната помощ, и за лекарствата за домашното лечение, и за извънболничната помощ касата е изразходвала над 50% от заложените в бюджета средства.

Според д-р Тодорова цифрите показват, че бюджетът не е изразходван рационално, а когато е гласуван, никой не е мислил за евентуалните рискове, които могат да възникнат. Така през 2012 г., ако бюджетът за онколекарства е бил 57 млн. лв., а са изразходвани 116 млн. лв., за 2013-а са заложени едва 107 млн. лв., към края на юни са изразходвани 75% от тях или 80 млн. лв. Т.е. до края на годината касата трябва да се разплаща за останалите лекарства с едва 27 млн. лв.

Аналогично е и положението с лекарствата за домашно лечение. При 497 млн. лв. бюджет (без ваксините)тя трябвало да плаща по около 41 млн. месечно. До момента обаче касата е плащала по 48,6 млн. на месец, което значи, че ще са нужни поне още 80 млн., за да се осигурят медикаментите на онкоболните.

По думите на Тодорова някои болници вече изразходват средства от бюджета си за октомври. Други пък се справяли добре в рамките на своите ограничения. Според шефката на касата причината е, че или районните каси не управжняват нужния контрол, или залаганите бюджети са сбъркани.

Една от аномалиите, които спешно трябва да се коригира, е системата на договаряне на лекарствата. Сега всяка болница договаряла с доставчиците сама по Закона за обществените поръчки. Затова по-малките получавали по-малка отстъпка, а по-големите – по-голяма. Разликата в цената на един и същ препарат стигала до 400 лв. и съответно НЗОК плащала различно.

Положителното е, че резервът на касата от 269 млн. лв. е непокътнат и има надежда чрез него да се покрие общия дефицит, каза още Румяна Тодорова. Продължавали да се търсят и 82-та млн., които според ексшефа на касата Пламен Цеков останали в края на миналата година от надсъбрани здравни вноски.

Коментари