Публикация

Обелки от домати и ябълки пречистват водата

Използването на кожата на зеленчуци и плодове като своеобразна гъба, поглъщаща опасните за здравето съединения, може да играе важна роля за осигуряванетона чиста питейна вода на около 800 милиона жители на развиващите се страни


Използваните като компост или най-често изхвърляните обелки на доматите и ябълките могат да се превърнат в ефикасен филтър за пречистване на водата, заразена дори с тежки метали и пестициди, съобщи БТА. До този извод са стигнали учени от Националния университет на Сингапур. Авторът на изследването Рамакришна Малампати е установил, че кожата на осем домата само за час може напълно да пречисти литър вода от йоните на тежките метали. А една трета от всички домати в света се консумират под формата на преработена продукция, което води до появата на огромно количество отпадъци. Сега те могат да бъдат използвани за получаването на чиста питейна вода. 

Обелките на ябълките, които са обработени с циркониеви оксиди, можели пък да поглъщат анионите на фосфатите, на хроматите, на солите на фосфорната и арсеновата киселина, показват резултатите на извършвано в продължение на две години изследване на сингапурските учени. Според специалистите този метод би могъл да сеприлага в големи мащаби.

Малампати е на мнение, че използването на кожата на зеленчуци и плодове като своеобразна гъба, поглъщаща опасните за здравето съединения, може да играе важна роля за осигуряванетона чиста питейна вода на около 800 милиона жители на развиващите се страни. Докато традиционните методи за пречистване на водата са прекалено скъпи, използването на подобна биомаса като абсорбент ще е достъпно за всички и ще изиграе важна роля в райони, където отровните съединения са проникнали дори в подпочвените води.


Коментари