Публикация

Лечение на инфекции, предизвикани от Тrichomonas vaginalis и смесени инфекции


Trichomonas vaginalis (протозоа)  е анаеробен паразит и причинител на  трихомониазата - най-честата патогенна протозоа инфекция в индустриализираните страни, предавана по полов път. СЗО докладва 180 млн. случая на инфекции годишно по целия свят. (Урогениталната трихомониаза е описана за първи път през 1836 г. от  парижкия лекар А.  Donne.)

Трихомониазата е полово предавана инфекция на урогениталния тракт, като най-често засегнати са уретрата и вагината при жените. При мъжете повечето от случаите са асимптомни. При жените възможни леки прояви са сърбеж и болка при полов контакт, а при тежка степен - нетърпим сърбеж,  болка при уриниране, болка при полов контакт, вагинит и вулвит. Възможни тежки усложнения са преждевременно раждане, недоносен плод, предразположение към ХИВ инфекция, както и рак на шийката на матката. Поради сексуално-трансмисивния  характер на инфекцията е задължително при установена инфекция да се лекуват и двамата сексуални партньори, като терапията трябва да се провежда системно,тъй като наред с другото причинителят освен във влагалището се пренася в уретрата и пикочния мехур.

Средствата на избор за лечение на Тrichomonas vaginalis  са много ограничени:  metronidazole и nifuratel (Macmiror®). Metronidazole e нитроимидазолов антибиотик, използван при инфекции, причинени от анаеробни бактерии и протозоа, а nifuratel е със силна активност срещу протозои, аеробни и анаеробни бактерии, като има и фунгицидно действие. Големият клиничен опит с него потвърждава, че е ефективен при лечение на урогенитални инфекции при мъже и жени, предизвикани от Trichomonas vaginalis, както и при пациенти, страдащи от смесени бактериални инфекции.

Препаратът проявява ясно бактериостатично действие срещу Chlamydia trachomatis (при концентрации от 15,6 до 62,5 µg/ml показва добра инхибираща активност срещу Mycoplasma pneumoniae (MIC 31,2-125 µg/ml), Mycoplasma hominis (MIC 15,6-125 µg/ml) и Ureaplasma urealyticum (MIC 62,5-125 µg/ml). Nifuratel оказва и инхибиращ ефект върху анаеробни бактерии като Bacteroides fragilis (MIC90 62,5 µg/ml) и Clostridium perfringens (MIC90 250 µg/ml). Още върху Gr (+) аеробни бактерии (ß-hemolytic streptococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis); стойностите на MIC варират между 15,6 и 31,2 µg/ml. Той показва слаба in vitro активност и много добра in vivo (доказана в клинични проучвания) срещу Gr (-) бактерии (E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Citrobacter и Shigella). Срещу Proteus spp., Serratia spp. и Salmonella spp. не е резултатен.

При специално проследяване на ефективността на Nifuratel при Trichomonas vaginalis инфекции, резистентни на metronidazole (в период от осем години при 95 пациенти с диагностицирана инфекция с Trichomonas vaginalis), бяха документирани много добри резултати. Пациентите бяха навъзраст между 18 и 55 години, като при всички инфекцията бе доказана чрез микробиологично изследване на еякулат.

При пациентите, при които лечението с metronidazole 2 x 500 mg за 10 дни не бе довело до негативен резултат на микробиологичното изследване, бе приложена терапия с Macmiror®tb. (nifuratel) в дозировка 3x200mg за 7 дни. Проследяването бе извършено в рамките на осем седмици, като за положителен резултат от лечението се прие негативен резултат при двукратно микробиологично изследване и липса на клинична симптоматика.

От всички пациенти 51 не се повлияха от терапията с metronidazole (53,68%). Всички те бяха подложени на лечение с Macmiror®tb. (nifuratel) и бяха излекувани напълно, 12 пациенти, или 12,63% показаха положителен резултат при първото микробиологично изследване, а 32 (33,68%) - при второто.

При нито един не бяха наблюдавани странични реакции, които да налагат прекратяване на терапията.

Изводите: Nifuratel повлиява в по-голяма степен симптоматиката на пациентите, като дава и по-добри резултати спрямо metronidazolе при смесените бактериални инфекции.

В същото време metronidazolе е ефективен в случаите, когато Тrichomonas vaginalis е единственият изолиран микроорганизъм.

Други доклади потвърждават, че nifuratel и metronidazolе имат сходна ефективност след втория курс на лечение – 73% и 77%, както и че nifuratel има ниска стойност при лечението на Тrichomonas vaginalis в сравнение с metronidazolе, като дава положителен резултат от лечението само при 38% от пациентите, лекувани с nifuratel, срещу 85% при лечение с metronidazolе.

Като цяло данните и в световен мащаб не дават ясно доказателство за предимство на един от двата препарата, но категорично Macmiror® tb. (nifuratel)  може да бъде използван като средство на избор при инфекции, резистентни на metronidazolе, и особено при смесени инфекции, предизвикани от Тrichomonas vaginalis и друга бактериална флора.

* на снимката д-р Александър Заимов

Коментари