Публикация

263 кандидати на теста по биология за бакалавърските програми в МУ - Плевен

До края на деня в четвъртък тече записването на новоприетите студенти по медицина от първо класиране


565-ма кандидати са подали документи за бакалавърските програми на факултетите „Здравни грижи” и „Обществено здраве” и на Медицинския колеж, съобщават от пресцентъра на плевенския Медицински университет. Голям процент от желаещите (447) са жени, мъжете кандидати са 113. Има и петима, кандидатстващи за възстановяване на студентски права. За тези специалности кандидатите могат да се явят на тест по биология или да участват в класирането само с оценката си от Държавен зрелостен изпит, както и с резултата от предварителния изпит, за което трябва да са подали заявление в сроковете за прием на документи.

На тест ще се явят 263 души. Други 245 ще кандидатстват само с оценка от матура, а 15 са заявилите желание да участват в класирането с оценката си от предварителния изпит. Тестовият изпит по биология е на 26 юли от 8.00 часа.

Същевременно в университета тече записването на новоприетите студенти по медицина от първо класиране. Ако не направят това до края на 25 юли, се считат за отказали се и отпадат от участие във второ класиране, припомнят от администрацията на университета. Не е необходимо неприетите кандидати да заявяват желанието си за участие във второ и трето класиране, тъй като приетите студенти се определят автоматично по низходящ ред на състезателния бал в съответната категория. Неприетите след трето класиране кандидати обаче задължително трябва да подадат заявление за участие в следващо класиране за попълване на незаетите места, допълват от МУ – Плевен.

80 ще са бъдещите медици, които ще се обучават във Факултет «Медицина», като определеният брой за мъже и жени е равен. Максималният състезателен бал за специалност „Медицина” е 36.00. Тази година с най-висок бал от първо класиране е прието момче от град Плевен с резултат 35.76, а максималният бал при момичетата е 35.50. Минималният бал от първо класиране при жените е 31.50, а при мъжете – 27.00. 


Коментари