Публикация

Излезе първият брой на списание "Български медицински журнал"

Оригинални научни и научно-практически разработки от всички области на медицината


НАУЧНИ ОБЗОРИ


АЛЕРГОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ
Л. Терзиев. Астма и бременност – медикаментозно лечение ..................................................................................7
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
В. Монев, И. Попиванов, Т. Петкова, Н. Богданов, Ц. Цветанов, Ц. Дойчинова, Д. Шаламанов
и В. Дойчева. Някои нови понятия и дефиниции в епидемиологията на инфекциозните болести .............. 13
ФАРМАКОЛОГИЯ
Д. Гавраилова. Фармакологични и метаболитни ефекти на тиронамините ......................................................... 19
ХИРУРГИЯ
А. Тасева. Хемангиоми на черния дроб Част II. Лечебни аспекти ........................................................................ 24
ПСИХИАТРИЯ
Ст. Харизанова и Т. Търновска. Бърнаут синдром – исторически преглед, определение,
същност, последствия ......................................................................................................................................... 31


ОРИГИНАЛНИ СТАТИИ


АЛЕРГОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ

Г. Христов, Е. Карова и И. Стоева. Епидемиологични показатели на бронхиалната астма в България ......... 39
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Л. Митев, М. Велизарова, В. Узунова, Ю. Райнов, И. Гигов и Р. Станчев. Цитогенетична
и хематологична характеристика на 8 случая с онкохематологични заболявания и структурни
нарушения на хромозома 1 ................................................................................................................................ 50
МИКРОБИОЛОГИЯ
Л. Боянова, Г. Гергова и И. Митов. Бактерицидна активност in vitro на три растителни инфуза върху
44 клинични щама Helicobacter pylori, включващи такива с двойна или тройна резистентност
към антибиотици ................................................................................................................................................. 54
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
В. Дойчева, Т. Димитрова, Й. Митова, Г. Канзов, Г. Каменов, М. Борисова, Ж. Донков и Д. Арсова.
Епидемиологичен анализ на епидемичен взрив от вирусен хепатит А в Софийска област......................... 58
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Зл. Стойнева. Приложение на лазерната доплерова флоуметрия в професионалната патология ...............62

 

 Временен достъп до пълния текст на броя


Коментари