Публикация

565 кандидати за 201 места в бакалавърските програми на МУ-Плевен

Кандидатите на теста по биология писаха по изпитен вариант № 20


Плевенският Медицински университет провежда днес последния конкурсен изпит от кандидатстудентска кампания – 2013. На теста по биология за бакалавърските програми на факултетите „Здравни грижи”, „Обществено здраве” и Медицинския колеж тази сутрин са се явили 219 кандидати. В присъствието на представители на академичното ръководство, оценяващата комисия и родители един от тях е изтеглил изпитен вариант № 20.

За бакалавърските специалности кандидатите могат да се явят на теста или да участват в класирането само с оценката си от Държавен зрелостен изпит, както и с резултата от предварителния изпит. Общият брой кандидати от двата приема на документи за бакалавърските програми е 565, от които жените са 447, мъжете – 113 и 5 са възстановяващите студентски права.

Общият брой на студентите, които ще бъдат приети по държавна поръчка в бакалавърските програми е 201. Новоприетите студенти за специалностите «медицинска сестра» и «акушерка» ще бъдат съответно 50 и 28. В Медицинския колеж по специалността «медицински лаборант» ще се запишат 30 студенти, за «рентгенов лаборант» - 18, а по 20 студенти ще се обучават в специалностите «социални дейности» и «помощник-фармацевт». 15 студенти ще бъдат приетите по специалността «Опазване и контрол на общественото здраве» и 20 по «Медицинска рехабилитация и ерготерапия».

От 26 юли кандидат-студентите ще могат да проверят оценките си от теста по на място в Ректората или на сайта на висшето училище. Първо класиране за тях ще излезе на 30 юли. От днес пък в университета тече записването на новоприетите студенти от ІІ класиране за специалност „медицина”, което ще продължи и на 29 и 30 юли.


Коментари