Публикация

Движенията на човека могат да покажат дали е болен от аутизъм

Използването на метода може да започне от 3-годишна възраст.


Учени от медицинската школа към университета на Индиана и университета Рутгерс са разработили нов метод за диагностициране на аутизма, съобщи Medical News Today.
Оценката се извършва на базата на анализ на движенията на човека. Използването на метода може да започне от 3-годишна възраст.

В основата на технологията е проследяването на движенията на човека с помощта на сензори и компютърна програма. Методиката е тествана със 78 доброволци - деца и възрастни с различна степен на развитие на аутизма. Показвано им е било видео с тях самите, анимационни филми, музикални клипове и игри.

Датчик на движението е бил закрепен върху всеки участник. След това са били проследени индивидуалните реакции на хората в отговор на показаното.
Технологията на основа на записаните движения на доброволците е дала възможност да се постави точна диагноза в 100% от случаите. Нещо повече, диагностицирани са били подтиповете аутизъм и е бил проследен прогресът в лечението.


Коментари