Публикация

Възстановяването от сърдечно заболяване е важно колкото лечението

Интервю с д-р Ангел Василев, началник на отделението по кардиологична рехабилитация в Националната кардиологична болница.


- Д-р Василев, кога трябва да се прави кардиологична рехабилитация?

- Става въпрос за прилагането на комплексни мерки за продължаване на лечебния процес след най-острата фаза и за максималното възстановяване на пациентите, претърпели сърдечна операция, след миокарден инфаркт и при сърдечна недостатъчност. Разбира се, полза от тази рехабилитация има и при редица други сърдечносъдови заболявания.

- Достигат ли всички болни у нас до специализираните звена за специфична рехабилитация?

- За съжаление няма масов достъп до качествена кардиологична рехабилитация, защото тя изисква сериозна материална база и отлично подготвен екип от различни видове специалисти. Мога да гарантирам, че нашата база, разположена в Банкя, отговаря на реалните условия за пълно възстановяване на сърдечноболните. Иначе на доста места се приемат такива пациенти, но въпросът е не само в пребиваването в заведения тип санаториум.

- Всъщност вашето отделение има оборудването на една специализирана болница, с интензивно отделение, с денонощни лекарски дежурства...

- Няма как да не сме готови за реакция при всякакви състояния, защото при нас идват пациенти след тежки операции, след инфаркти и със сърдечна недостатъчност. Това налага поддържането на всякаква диагностична и лечебна апаратура и на квалифициран екип. Ние разполагаме с модерни многоканални ЕКГ апарати, ехокардиограф, холтери за артериално налягане и за ритъм, велоергометър и бягаща пътечка; имаме клинична лаборатория, апарати за физиотерапия. Отговаряме на критериите и за кардиология, и за рехабилитация.

- Колко време след началото на дадено заболяване може да започне рехабилитацията?

- По отношение на кардиологичните заболявания рехабилитацията започва още в първите 24 часа след инфаркт например. Разбира се, започва се с пасивни упражнения, дихателна гимнастика и леко раздвижване и стриктно се следи състоянието на пациента. Залежаването в ранния стадий се отразява негативно на дългосрочното състояние на пациента.

- Има ли значение дали при инфаркт е приложена инвазивна процедура, или болният е лекуван с друг метод?

- За рехабилитацията няма значение. Факторите, които са довели до инфаркта, не могат да бъдат премахнати като с магическа пръчка. Затова дори пациентът да се чувства здрав, ако например са му имплантирали стент след инцидента, той подлежи на рехабилитация. Дори при най-адекватното лечение, включително интервенционално, сърцето е претърпяло щети от инфаркта, ако трябва да се изразя популярно. И нашата задача е да ги минимизираме и да създадем условия за максимално възстановяване не само на сърцето, но и на организма като цяло. Ние обръщаме сериозно внимание и на психологическите ефекти след едно сърдечно заболяване или операция, защото това е стресова ситуация. Не трябва да се допуска развитието на депресия и трайна тревожност.

- Имате ли случаи след кардиологична рехабилитация да се намали степента на сърдечна недостатъчност?

- Това е резултатът при огромното мнозинство от пациентите ни. Те си тръгват оттук с увеличен физически капацитет, с намалени симптоми на болестта и в крайна сметка с по-добро самочувствие и качество на живот. Трябва да е ясно, че дори лечението или операцията на един болен да са проведени перфектно в острия период, ако след това не се осигури възстановяването под професионални грижи, ефектът за здравето няма да е в максимална степен.

- Какъв е начинът за постъпване във вашето отделение?

- Всеки пациент, който е претърпял инфаркт, инвазивна процедура, сърдечна операция или има сърдечна недостатъчност, може да постъпи с направление по НЗОК. Има и свободен прием. Но като цяло сме ограничени от броя на леглата. При нас запълняемостта е около 99 на сто, което е рядко не само за България.

- Очаквате ли разширение на отделението?

- Има такива възможности, защото в момента старата сграда на нашата база не се използва. Ръководството на Националната кардиологична болница търси вариант за обновяване на тази сграда, както и за ефективното използване на собствения ни източник с минерална вода за балнеолечение. В момента тази вода се използва основно за питейни нужди. При нас има уникално съчетание на благоприятен климат, минерална вода и високоспециализирана кардиологична и рехабилитационна помощ.


Коментари