Публикация

При рентгеново изследване ползата трябва да надвишава риска

Качествените контролирани апарати дават минимално облъчване


От години в България се говори за въвеждане на радиационни паспорти на гражданите, но въпреки добрите намерения все още никой никъде не записва и не съхранява информацията колко пъти и на какви рентгенови изследвания или лечения е подлаган даден пациент. А това би било от голяма полза за хората и техните лекари, защото ще е ясно на каква сборна доза облъчване е подлаган през живота си всеки човек и по какви причини.

С напредването на технологиите образните изследвания стават все по-информативни и безопасни, но за това трябва да се спазват определени правила. Най-важното е преди всяко изследване да се обсъди въпросът дали то наистина е необходимо и с какво би допринесло за диагнозата и лечението на пациента при конкретното му заболяване или състояние. Това важи с още по-голяма сила за профилактичните изследвания.

Вече има и алтернативи за образна диагностика, при която не се използва йонизираща радиация. Това са основно ехографските и ендоскопските методи и магнитнорезонансната томография. Но невинаги те могат да разкрият пълната картина на заболяването. Затова, когато ви предстои изследване, винаги разговаряйте с лекаря, за да изясните целите, рисковете, ползите и алтернативните възможности.

Друг основен момент е, че съотношението между погълнатата доза радиация и качеството на получения образ зависи от няколко фактора. На първо място са класът, правилният монтаж, експлоатацията и поддръжката на съответния апарат. След това идват квалификацията и опитът на извършващия изследването, както и правилната подготовка на пациента. В България нямаме навика да се интересуваме на какви апарати ни изследват, каква е степента на облъчване, ще се отрази ли това на организма ни.

„Дозата на облъчване и качеството на образа зависят от техническата спецификация и настройка на съответната апаратура с йонизиращо лъчение, от техническия сервиз и от контрола на качеството, който се осъществява върху апаратите“, заявява проф. Женя Василева, експерт по радиационна защита в медицинското облъчване към Националния център по радиобиология и радиационна защита. От центъра илюстрират рентгеновите дози при изследвания, като ги сравняват с облъчванията от природния фон. Например снимката на белите дробове се равнява на естествената доза, която поемаме за 7 дни. А снимката на гръбначните прешлени се равнява на естествената доза за 7 месеца. Най-натоварващи са скенерът на главата и гръдния кош, както и инвазивните процедури на сърдечните съдове. Но при условие че с тях се спасява животът, ползата многократно надвишава риска.

„От особена важност за правилната и качествена работа на един медицински уред е добрата техническа поддръжка. Дори и най-качественият апарат в света може да бъде вреден и даже опасен, ако не е настроен и поддържан правилно и качествено. Изключително важно е сервизът да се извършва от производителя или от оторизиран негов представител, който може да гарантира качество. Необходимо е по-ясно да се регламентират и по-ефективно да се контролират ремонтът и техническата поддръжка на медицинската апаратура в България“, казва Тодор Воденичаров - ръководител сектор „Здравеопазване“ на Siemens България.

Фирмата оборудва болниците за активно лечение в Русе, Монтана, Сливен, Благоевград, Велико Търново и Смолян, както и Университетските болници в Пловдив и Плевен с нови дигитални мамографи MAMMOMAT Inspiration. Те имат съществена роля в борбата срещу най-разпространеното онкологично заболяване сред жените – рака на гърдата.

Апаратите са част от средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за модернизация на българските лечебни заведения, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”. Мамографите са от най-висок клас и са оборудвани с всички последни хардуерни и софтуерни технологии за намаляване дозата на облъчване на пациентите. Именно оптимизацията и намаляването на радиационното облъчване са основен приоритет на световните производители на медицинска апаратура.


Коментари