При рентгеново изследване ползата трябва да надвишава риска
CredoWeb
CredoWeb
Компания
При рентгеново изследване ползата трябва да надвишава риска

При рентгеново изследване ползата трябва да надвишава риска

Качествените контролирани апарати дават минимално облъчване

От години в България се говори за въвеждане на радиационни паспорти на гражданите, но въпреки добрите намерения все още никой никъде не записва и не съхранява информацията колко пъти и на какви рентгенови изследвания или лечения е подлаган даден пациент. А това би било от голяма полза за хората и техните лекари, защото ще е ясно на каква сборна доза облъчване е подлаган през живота си всеки човек и по какви причини.

С напредването на технологиите образните изследвания стават все по-информативни и безопасни, но за това трябва да се спазват определени правила. Най-важното е преди всяко изследване да се обсъди въпросът дали то наистина е необходимо и с какво би допринесло за диагнозата и лечението на пациента при конкретното му заболяване или състояние. Това важи с още по-голяма сила за профилактичните изследвания.

Вече има и алтернативи за образна диагностика, при която не се използва йонизираща радиация. Това са основно ехографските и ендоскопските методи и магнитнорезонансната томография. Но невинаги те могат да разкрият пълната картина на заболяването. Затова, когато ви предстои изследване, винаги разговаряйте с лекаря, за да изясните целите, рисковете, ползите и алтернативните възможности.

Друг основен момент е, че съотношението между погълнатата доза радиация и качеството на получения образ зависи от няколко фактора. На първо място са класът, правилният монтаж, експлоатацията и поддръжката на съответния апарат. След това идват квалификацията и опитът на извършващия изследването, както и правилната подготовка на пациента. В България нямаме навика да се интересуваме на какви апарати ни изследват, каква е степента на облъчване, ще се отрази ли това на организма ни.

„Дозата на облъчване и качеството на образа зависят от техническата спецификация и настройка на съответната апаратура с йонизиращо лъчение, от техническия сервиз и от контрола на качеството, който се осъществява върху апаратите“, заявява проф. Женя Василева, експерт по радиационна защита в медицинското облъчване към Националния център по радиобиология и радиационна защита. От центъра илюстрират рентгеновите дози при изследвания, като ги сравняват с облъчванията от природния фон. Например снимката на белите дробове се равнява на естествената доза, която поемаме за 7 дни. А снимката на гръбначните прешлени се равнява на естествената доза за 7 месеца. Най-натоварващи са скенерът на главата и гръдния кош, както и инвазивните процедури на сърдечните съдове. Но при условие че с тях се спасява животът, ползата многократно надвишава риска.

„От особена важност за правилната и качествена работа на един медицински уред е добрата техническа поддръжка. Дори и най-качественият апарат в света може да бъде вреден и даже опасен, ако не е настроен и поддържан правилно и качествено. Изключително важно е сервизът да се извършва от производителя или от оторизиран негов представител, който може да гарантира качество. Необходимо е по-ясно да се регламентират и по-ефективно да се контролират ремонтът и техническата поддръжка на медицинската апаратура в България“, казва Тодор Воденичаров - ръководител сектор „Здравеопазване“ на Siemens България.

Фирмата оборудва болниците за активно лечение в Русе, Монтана, Сливен, Благоевград, Велико Търново и Смолян, както и Университетските болници в Пловдив и Плевен с нови дигитални мамографи MAMMOMAT Inspiration. Те имат съществена роля в борбата срещу най-разпространеното онкологично заболяване сред жените – рака на гърдата.

Апаратите са част от средносрочната инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването за модернизация на българските лечебни заведения, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”. Мамографите са от най-висок клас и са оборудвани с всички последни хардуерни и софтуерни технологии за намаляване дозата на облъчване на пациентите. Именно оптимизацията и намаляването на радиационното облъчване са основен приоритет на световните производители на медицинска апаратура.


Мнения