Публикация

Позиция на болница „Св. София” по повод скандала с унищожените ембриони

Установени били тежки административни нарушения от страна на д-р Диана Николова


                                                                                                                                                           ДО

                                                                                                                                                           ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА

                                                                                                                                                           СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА

                                                                                                                                                            ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми журналисти,

Във връзка с репортаж, излъчен на 31.07.2013 г., в сутрешния блок на bTV - „Тази сутрин“, относно замразени ембриони след инвитро процедури в звеното по асистирана репродукция на ПСАГБАЛ „Света София“, Ви информирам за резултатите от проведените проверки:

В края на 2012 година новото ръководство на ПСАГБАЛ „Света София“ по своя инициатива сезира Столичната община като принципал на лечебното заведение, Изпълнителната агенция по трансплантации (ИАТ) и Изпълнителната агенция „Медицински одит“ да бъдат извършени проверки на звеното по асистирана репродукция, след като бяха установени тежки административни нарушения от страна на д-р Диана Николова като отговорно лице на звеното. Извършените проверки доказаха едно и също – груби нарушения в организацията и работата на звеното. На базата на тези проверки оторизираните органи наложиха съответните санкции и глоби на виновното лице – д-р Диана Николова.

Преди два месеца, с решение на Съвета на директорите на лечебното заведение, д-р Диана Николова бе освободена от позицията на отговорно лице пред Изпълнителната агенция по трансплантации.

След констатираните нередности от проверяващите органи д-р Николова е в перманентен отпуск по болест и контактите с нея са невъзможни – член от семейството носи болничните листове на д-р Николова, а тя не отговаря на телефонните обаждания.

Унищожаването на нелигитимните ембриони, съхранявани в криобанката на звеното, бе извършено съгласно предписанието на Изпълнителната агенция по трансплантации. За целта, съгласно законовите изисквания, бе създадена специална комисия, включваща представители на ИАТ, администрацията на болницата, юрист и представители на Етичната комисия към болницата.

В последвалия период беше продължен отказът за достъп до документацията на звеното от страна на д-р Николова по време на отпуска й по болест. В същия момент д-р Николова е засечена в неработен ден от системата за видеонаблюдение на болницата да изнася обемни пакети. IT специалистите на лечебното заведение установиха, че от компютъра на звеното по асистирана репродукция са изтрити документи, както и че липсва медицинска документация в звеното. След направената ревизия установихме, че много от досиетата на пациентите липсват или са непълни. Останахме изненадани, когато видяхме как пред камерата на bTV д-р Николова показва същите тези досиета.

Това е безпрецедентно нарушаване на морално-етичните и юридически норми за медицинска тайна и нарушаване правата на пациентите.

На 30.07.201 3г.  Съветът на директорите на ПСАГБАЛ „Света София“ взе решение този случай да бъде предаден на Столичната прокуратура.

Въпреки създалата се ситуация, искам да Ви уверя, че в момента в звеното работят трима специалисти по акушерство и гинекология и репродуктивна медицина, двама биолози, една акушерка. Работата се е увеличила почти пет пъти и извършваните манипулации и трансфери са изцяло в съответствие на действащото законодателство в Република България. Пациентите могат да бъдат спокойни, че дейността по репродуктивна медицина в лечебното заведение се извършва съгласно добрите медицински практики и утвърдени стандарти.

При последната си проверка преди 10 дни Изпълнителната агенция по трансплантации установи, че всички предписани препоръки на звеното по асистирана репродукция вече са изпълнени и нямат забележки към дейността. Единственото наказано лице е д-р Диана Николова, но все още не могат да й бъдат връчени констативните актове, тъй като тя е в отпуск по болест и се укрива.

Във връзка с нарушенията, допуснати в предишни периоди, ще очакваме да се произнесат компетентните органи.

01.08.2013 г.                                                                                                                                 С уважение:

                                                                                                                                                    Д-р Валентина Григорова

                                                                                                                           Заместник-директор по медицинската дейност 


Коментари