Публикация

Настоятелство посредничи между лекари и пациенти

Доц. Петър Бояджиев, председател на болничното настоятелство в Националната кардиологична болница


Нашето настоятелство беше създадено въз основа на Закона за лечебните заведения и на Закона за сдруженията на гражданите с нестопанска цел. Още преди 15 години, когато се изработваше Законът за лечебните заведения, ние предвидихме в него възможност за създаване на болнични настоятелства, без да уточняваме конкретни правила. Действахме според историческата традиция и по подобие на широкоразпространените и до днес училищни настоятелства.

След доста години тази възможност, предвидена в закона, стана реалност за първи път в България в Националната кардиологична болница. За целта регистрирахме сдружение в Софийския градски съд, в Министерството на правосъдието, в НАП и във всички други институции, посочени в закона. Но това е юридическата част на нещата.

Същността на нашата дейност е свързана с един съпричастен страничен поглед към дейността на болницата, който може да допринесе за нейната работа в полза на пациентите. Настоятелството ще обсъжда и ще подкрепя различни проекти за развитие на лечебното заведение, ще прави проучвания сред лекарите и пациентите за техните нужди, ще бъде в определени случаи медиатор между болните и лекарите.

Настоятелството може да бъде допълнителен гарант пред различни финансиращи органи и при кандидатстване за средства по европейските програми. В настоятелството има не само медици, но и различни други специалисти и общественици – свещеник от Българската православна църква, юрист, икономист, представител на Българския лекарски съюз, на Българския червен кръст и на други неправителствени организации, журналист.

Смятам, че болничните настоятелства могат да се превърнат в реален участник в извършването на адекватната здравна реформа в България и в диалога между даващите и ползващите медицинска помощ, който през последните години целенасочено беше нарушен.


Коментари