Публикация

От печата: Частни болници не искат да правят обществени поръчки

Според тях е абсурдно изискването да се правят поръчки за стоки, за които касата дори не заплаща


Частни болници оспорват задължението си да провеждат обществени поръчки при покупката на лекарства, консумативи и други стоки, свързани с дейността им, съобщава в. „Сега”.

Според Закона за обществените поръчки лечебни заведения с над 30% приходи от публични средства стават публичноправни организации, което ги задължава да провеждат търгове за закупуваните стоки.

Шефове на частни лечебни заведения обаче изтъкват, че това изискване е абсурдно и лишено от всякаква правна логика, защото здравната каса заплаща по предварително фиксирани цени, които нямат нищо общо с платените от болницата пари за лекарства, консумативи или медицински изделия. Това означава, че по никакъв начин не могат да бъдат нанесени щети на бюджета при липса на поръчки, което е основната цел на закона. Още по-абсурдно според тях е изискването да се правят поръчки за стоки, за които касата дори не заплаща, отбелязва всекидневникът.

Една от големите частни болници в Пловдив – „Тримонциум”, е поискала от омбудсмана Константин Пенчев да сезира Конституционния съд дали законът не нарушава конституционното право на свободна стопанска инициатива, както и правата на хората да изберат най-доброто за тях лечение.

В становището се казва, че когато болницата е задължена да сключи договор с определен доставчик, пациентът не може да получи най-подходящото за неговото състояние медицинско изделие - например вид и диоптър на вътреочна леща или най-новото изделие от даден вид, ако доставчикът не ги предлага. „Това води до създаване на условия за допускане на дискриминация и неравнопоставеност спрямо други лечебни заведения, които не работят с НЗОК или чиито приходи от касата са по-малко от 30%”, пишат от „Тримонциум” до Пенчев.

„За бюджета на НЗОК няма никакво значение какви разходи е направила болницата за предоставяне на услугата, защото ако тя закупи стоки или услуги на най-високата възможна цена, то ще нанесе вреда единствено на собствениците на болницата”, твърдят и от Центъра за защита правата в здравеопазването в свое становище до Комисията за защита на конкуренцията. От юни тя е започнала производство за оценка на съответствието на националната нормативна уредба с правилата за конкуренция при дейността на лечебните заведения.


Коментари