Публикация

13 здравноосигурителни дружества станаха застрахователи

Само едно дружество е поискало да се прекрати дейността му


13 от общо 19 здравноосигурителни дружества ще продължат дейността си като застрахователи. Това показват данните на Комисията за финансов надзор (КФН) в края на срока за прелицензиране на компаниите, съобщава в. „Стандарт”.

10 от здравните дружества са получили лиценз за застрахователи. Това са „България Здраве”, „Фи Хелт”, „Надежда”, „Даллбогг: живот и здраве”, „Медико-21”, „Доверие”, „Токуда”, „Съгласие”, „Общинска здравноосигурителна каса” и „Евроинс-здравно осигуряване”. Дружествата „Юнайтед здравно осигуряване” и „Съгласие здраве” са се влели съответно в „Евроинс-здравно осигуряване” и в „Съгласие”. Фондът на „Дженерали закрила” пък се влива в „Дженерали застраховане”. Само едно дружество е поискало да се прекрати дейността му – „ДОМ-Здраве” на Илко Семерджиев.

Три дружества не са подали документи в КФН и трябва да го направят до месец – „Булстрад здраве”, ДЗИ и „Планета”. Документите на „Здравноосигурителен институт” и „Европейска здравноосигурителна каса” ще се разгледат тепърва.


Коментари