Публикация

Учени се опитват да обяснят „ярката светлина в тунела” преди смъртта

Намаляването на притока на кислород при внезапна сърдечна смърт може да стимулира мозъчната дейност


Американски учени се опитват да обяснят преживяванията при клинична смърт и виденията на силна бяла светлина при спирането на сърцето.

Според проучването на Джордж Машур и неговите колеги от университета в Мичиган тези преживявания се дължат на временно възобновяване на мозъчната дейност, когато притокът на кръв към мозъчните дялове бъде преустановена.
Изследването върху плъхове е първото по рода си, при което се проследяват невропсихологичните реакции на един умиращ мозък.

Около 20 на сто от хората, които са оцелели след внезапна сърдечна смърт, са споделили, че са преживели усещане за бъдеща кончина по време на клиничната им смърт. Мичиганските учени стигнали до извода, че ако подобни преживявания са свързани с някаква мозъчна дейност, те би трябвало да могат да бъдат регистрирани по някакъв начин. Както при хората, така и при животните и дори след преустановяването на кръвоснабдяването на мозъка.

Учените анализирали енцефалограмите на 9 анестезирани плъха, при които била причинена внезапна сърдечна смърт. В първите 30 секунди след това при всички опитни животни било наблюдавано увеличение на церебралната им активност. Тя
била много добре организирана в целия мозък и съответствала на високо будно състояние. Същите феномени били наблюдавани при плъхове по време на задушаване.

„Бяхме изненадани от високите нива на мозъчна активност в тези състояния”, коментира Джордж Машур, цитиран от БТА.

Според него човешкият мозък и този на животните е способен да извършва добре организирана електрическа дейност в първите стадии на клиничната смърт.

„Нашите опити доказаха, че намаляването на притока на кислород при внезапна сърдечна смърт може да стимулира мозъчната дейност и да я доведе до нива, характерни за съзнателното състояние”, заключава Машур.


Коментари