Публикация

Повече деца ще бъдат обхванати в схемата „Училищен плод”

Облекчава се режимът за доставчиците на плодовете в училищата и детските градини


Правителството прие промени в наредба, с които се разширява кръгът на децата, обхванати от схемата „Училищен плод”. Облекчава се и режимът за доставчиците на плодовете в училищата и детските градини.

Целевата група по схемата се разширява, като в нея се включват и децата от първа и втора група в детските градини. Предвижда се когато част от децата и учениците отсъстват, плодовете и зеленчуците да бъдат разпределяни между присъстващите в групата или класа, а не да бъдат връщани.

Схемата „Училищен плод” се прилага успешно у нас от 2010 г., като броят на участващите в нея нараства с всяка учебна година. Така от 478 учебни заведения със 118 694 деца през 2010/2011 г., през 2012/2013 г. вече са обхванати 1300 учебни заведения със 180 000 деца.

По искане на България, на база успешното усвояване на повече от 75% от финансовите средства на Европейския съюз, за учебната 2013/2014 г. за прилагане на схемата на страната ни са предоставени 2 146 000 евро, което е със 700 000 евро повече от индикативния бюджет.


" }-->

Коментари