Публикация

Нов брой на списание "Акупунктура"

Списание "Акупунктура"; Издание на ЦМБ - МУ София; Годишнина – ХIV/2012; ISSN 1311-2759Жанров и тематичен обхват: оригинални статии, литературни обзори и реферати на чуждестранни научни медицински публикации в областта на: традиционната китайска медицина и на съвременните методи за третиране на акупунктурните точки.
Заглавията и част от публикациите можете да разгледате на уебстраницата на изданието:
http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/Acupuncture/Acupunctura_current-issue.html
Коментари