Публикация

Нов брой на списание "Обща медицина"

"Обща медицина" - списание, издавано от ЦМБ - МУ София; ISSN: 1311-1817; Годишнина – XІV/2012


Списанието е включено в международните бази EMBASE/Excerpta Medica Database и в Scopus

Резюмета на статиите от брой 2/2013 г може да разгледате на уебстраницата на журнала:
http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/Obsta_Medicina/present.html


Коментари