Публикация

Излезе брой 1 на списание "Български медицински журнал" за 2013 г.

списание "Български медицински журнал" ; издание на ЦМБ - МУ софия


Български медицински журнал; ISSN: 1312-2193; Годишнина – VI/2012. Списанието отразява оригинални научни и научно-практически разработки от всички области на медицината.
Резюметата на публикации от брой 1 можете да разгледате тук:
http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/BMJ/present.htm

Коментари