Публикация

„СПРИ и се прегледай“ спира в Югозападна България.

В събитията участие ще вземат и представители на организации на хора с увреждания, малцинствени групи и други хора в неравностойно положение. По този начин кампанията цели да предостави равен достъп до информацията по проекта и да мотивира всички групи, които потенциално подлежат на безплатни скринингови прегледи.


12 населени места от Югозападна България ще бъдат домакини на информационни събития по проект „СПРИ и се прегледай“.

Югозападна България е третият от шест региона, заложени в предстоящите през м. август и м. септември обиколки, срещи и хепънинги в изпълнение на проект „СПРИ и се прегледай“. Събитията ще бъдат реализирани в периода 26-30 август и ще обхванат 12 населени места – Перник, Кюстендил, Дупница, Сандански, Петрич, Банско, Благоевград, Драгоман, Костинброд, Ботевград, Самоков и София.

Целта на обиколките е да бъде достигнат възможно най-голям брой хора. Предвидените дейности са насочени към повишаване информираността  на обществото по проект „СПРИ и се прегледай“, като основните компоненти ще бъдат разясняване на концепцията за провеждане на скринингови прегледи в България и значението на ранната диагностика на трите локализации по проекта – рак на маточната шийка и рак на гърдата при жените, и рак на дебелото и правото черво при мъжете и жените.

Основното послание на кампанията е необходимостта от възпитаването на лична отговорност към собственото здраве. Серия от събития със забавен и състезателен характер ще позволи достигането на целевите групи по достъпен начин. Посредством личен контакт със специалисти в областта на скрининга и регионалните здравни инспекции, които координират проект „СПРИ и се прегледай“, всеки участник ще има възможността да получи отговор на индивидуалните си въпроси и притеснения.

В събитията участие ще вземат и представители на организации на хора с увреждания, малцинствени групи и други хора в неравностойно положение. По този начин кампанията цели да предостави равен достъп до информацията по проекта и да мотивира всички групи, които потенциално подлежат на безплатни скринингови прегледи.

Събитията ще бъдат проведени, както следва:

26.08

Перник – 10.00 ч., площада пред община Перник

Кюстендил – 13.30 ч., пл. Велбъжд 1

Дупница – 18.00 ч., х-л „Универсал“

27.08

Сандански – 10.30 ч., площад пред община Сандански

Петрич – 13.30 ч., площад пред община Петрич

Банско – 18.00 ч., площад пред община Банско

28.08

Благоевград – 10.00 ч., площад пред община Благоевград

Драгоман – 15.00 ч., площад пред община Драгоман

Костинброд – 18.00 ч., площад пред община Костинброд

29.08.

Ботевград – 14.30 ч., площад пред община Ботевград

Самоков – 17.30 ч., читалище „Отец Паисий“

30.08.

София – 12.00 ч., бул. Витоша, до бул. Патриарх Евтимий


Коментари