Публикация

Шокиращите снимки върху цигарите не са ефикасни

Около 60 страни в света налагат да се поставят предупредителни надписи върху цигарите


Шокиращите снимки върху гърба на цигарените кутии не са ефикасни, защото не убеждават младите пушачи да откажат цигарите, сочат резултатите от британско изследване.

Около 60 страни в света днес налагат на тютюнопроизводителите да поставят предупредителни надписи върху пакетите цигари. Учени проучили въздействието на тези послания върху малко повече от 1000 британци на възраст между 11 и 16 години.

Между две трети и три четвърти от участниците, интервюирани през 2008 и 2011 г., заявили, че не пушат, докато останалите пушели от време на време или редовно.
По-малко от 10 на сто от участниците си спомняли за снимките върху гърба на цигарените кутии. Изключение правели само най-шокиращите снимки, които показват развалени зъби, болни бели дробове или рак на гърлото.

Ако посланията върху гърба на цигарените кутии не са придружени от снимка, по-малко от 1 процент от интервюираните можели да ги цитират. 47 на сто от интервюираните през 2011 г. си спомняли за предупредителния надпис „Пушенето убива”, при 58 на сто през 2008 г. Надписът „Пушенето вреди на вас и на другите около вас” пък бил запомнен от 25 на сто на анкетираните през 2011 г., при 41 на сто през 2008 г., посочва БТА.

Учените освен това констатирали, че през 2011 г. предупредителните надписи не са имало по-разубеждаващ ефект за редовните пушачи, отколкото през 2008 г., но са били по-ефикасни за непушачите и спорадичните пушачи през 2011 г.


Коментари