Публикация

От печата: Един от трима ходи на профилактичен преглед

От печата: Един от трима ходи на профилактичен преглед

Един от трима провежда годишния си профилактичен преглед при личния лекар, въпреки че проверката е задължителна за всеки осигурен над 18 г.

„По закон прегледът е за всички, а това са много хора. Планират се средства за около половината”, казва доц. Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, цитиран от в. „24 часа”.

Здравната каса е платила 2 416 690 профилактични прегледа за първото полугодие. Обхванати са 1 350 967 възрастни и над 1 млн. деца до 18 г. За същия период на 2012 г. прегледите са били 2 444 503, става ясно още от публикацията.

Възможно е докторът да откаже профилактичен преглед, ако някой е дошъл по своя воля. Това се налага, когато лекарят приближава или вече е надхвърлил лимита си за изследвания. Проблемът е, че за прегледа са предвидени средства отделно, но изследванията, които трябва да придружават прегледа, са в общия регулативен стандарт, обяснява доц. Киров. Затова от сдружението настояват за неограничено финансиране за тези изследвания в пакета си от предложения за по-добра работа с касата през 2014 г.

По закон хората, които не са се явили на профилактичен преглед, изследване или имунизация, могат да бъдат глобени от 50 до 100 лв. Предвидено е наказание и за този, който пречи на желаещ да иде на профилактика - например работодателят. Повторното нарушение може да струва от 100 до 200 лв. В нормативните документи обаче не е указано кой и по какъв ред трябва да глобява. Затова и мярката не работи.

На практика никой не е санкциониран, но трябва да има някакъв контрол, без да преиграваме на стражари и апаши, казва доц. Киров.

8 неща, които трябва да провери личният лекар

Профилактичният преглед за възрастни трае поне 15 минути и включва:

• снемане на анамнеза и пълен обективен статус

• изчисляване на индекса на телесната маса

• оценка на психичния статус

• изследване остротата на зрението

• измерване на кръвното налягане

• електрокардиограма

• изследване на урина (за протеин, глюкоза, уробилиноген/билирубин, кетонни тела и рН с тест лента в кабинет)

• определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори.

Във възрастта от 30 до 45 г. веднъж на 5 години се изследва пълна кръвна картина, при мъже - и холестерол и триглицериди (веднъж на 5 години). При жените над 30 г. ежегодно се извършва мануално изследване на млечните жлези. При мъже над 50 г. веднъж на 2 години се изследва простатно-специфичен антиген (PSA), а при жени над 50 г. се прави мамография на млечни жлези веднъж на 2 години. След 65-годишна възраст всяка година се изследва пълна кръвна картина, а веднъж на 5 година се проследяват холестерол и триглицериди.


Коментари